Ogłoszenia

Informacja o wykazie nieruchomości

Prezydent Miasta Głogowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Nr WO.DOK.0050.227.2018 z dnia 28 listopada 2018 roku, przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności budynku garażowego na rzecz najemcy.

Zobacz wykaz nieruchomości - WYKAZ

Informacja - konsultacje.

Informacja z przebiegu konsultacji "Gminnego Programu Profialkatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2019".

Czytaj więcej: Informacja - konsultacje.

Informacja o wykazie nieruchomości

Prezydent Miasta Głogowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Nr WO.DOK.0050.223.2018 z dnia 16.11.2018 r., przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Zobacz wykaz nieruchomości - WYKAZ

Informacja o wykazie nieruchomości

Prezydent Miasta Głogowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Nr WO.DOK.0050.217.2018 z dnia 02.11.2018 r., przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zobacz wykaz nieruchomości - WYKAZ

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.