Prezydent Miasta

Prezydent Miasta Głogowa

Rafael Rokaszewicz

Rynek 10
67-200 Głogów

Prezydent Miasta Głogowa
Rafael Rokaszewicz
pełni dyżur w każdy wtorek w godz. 13:00 do 15:30
w Ratuszu, pok. nr 127, I piętro.
Zastępcy Prezydenta

Bożena Kowalczykowska Piotr Poznański

Sekretariat Prezydenta

tel. 76 7265 401
fax. 76 7265 598

email: sekretariat@glogow.um.gov.pl

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.