Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Brzeżany - powiat górowski

vor 1945 Birkendorf (Reichen-Birkendorf - Zadroże-Brzeżany) - Kreis Guhrau

 

           

Pałac w Brzeżanch został wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku.  Murowany na planie prostokąta, dwutraktowy, piętrowy z parterową przybudówką od zachodu, nakryty dachem dwuspadowym z naczółkami.

       

Zabudowa gospodarcza dawnego majątku.


           

Budynek dawnej gospody oraz szkoły w Brzeżanach.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

Dobra szlacheckie BRZEŻANY
Właściciele: spadkobiercy Roberta Mausom ( królewsko pruski major rez. Alfred Mausom i starszy kraju Kurt Mausom ). W posiadaniu rodziny od roku 1877.
Powierzchnia: 218,8 ha; 178,5 ha ornej, 16,2 łąk i pastwisk, 5,7 lasu, 2,5 parku i ogrodu, 8,4 dróg i podwórza, 7,5 ha wydzierżawiono.
Dochód: 3669 marek.
Czarno-białe bydło nizinne.

Kwartalnik Górowski 1/2003


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


Zadroże (część wsi Brzeżany) - vor 1945 Reichen (Reichen-Birkendorf - Zadroże-Brzeżany) - Kreis Guhrau

Link - http://www.glogow.pl/okolice/podstrony/gorowski/zadroze.htm


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl