Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Zadroże (część wsi Brzeżany) - powiat górowski

vor 1945 Reichen (Reichen-Birkendorf - Zadroże-Brzeżany) - Kreis Guhrau

 

   

Miejsce po pałacu oraz materiał pozostały po jego rozbiórce.

           

               

Zniszczona brama wjazdowa do majątku oraz pozostała zabudowa gospodarcza.

   

Współczesna zabudowa dawnego dziedzińca  folwarcznego.


Ciekawy duży budynek na skraju miejscowości.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

ZADROŻE
Dobra szlacheckie ZADROŻE. Właściciel: Aleksander von Meyer zu Knonow, kapitan rezerwy w Naratowie.
Powierzchnia: 198,5 ha; 159 ornej, 6,5 łąk i pastwisk, 1 wody, 20,5 lasu, 3 parku i ogrodów, 6,5 podwórza itd. 2 ha  wydzierżawione.
Dochód: 2700 marek.
Czarne bydło nizinne, sprzedaż buhajów. Uprawa buraków, sadzeniaki.

Kwartalnik Górowski 1/2003


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

       

Pałac w Zadrożu na archiwalnych wizerunkach.


Brzeżany vor 1945 Birkendorf (Reichen-Birkendorf - Zadroże-Brzeżany) - Kreis Guhrau

Link - http://www.glogow.pl/okolice/podstrony/gorowski/brzezany.htm


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl