Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Lubień - powiat legnicki

vor 1945 Liebenau - Kreis Liegnitz

 

   

Pierwotny pałac wzniesiony został około 1607 roku, a jego przebudowy dokonano w 1898 roku. Częściowo uszkodzony został w 1945. Jest to założenie prostokątne, trzytraktowe, trzykondygnacjowe z bogatymi szczytami sterczynowymi i fragmentami dekoracji sgraffitowej na elewacjach. We wnętrzach zwracają uwagę drewniane stropy z profilowanymi belkami. Do pewnych i udokumentowanych właścicieli miejscowości należeli: Hanke von  Lieben - 1361, Nicolaus Claws von Liebenow - 1448, Hans Leubin - 1452, Günzel von Schweinichen 1520 - 1529, Georg von Schweinitz i Johan von Schweinitz - do 1704. Od 6 kwietnia 1737 roku wieś należy do Hansa Ernsta von Schweinichen. W 1740 roku wdowa po nim Eleonore Charlotte von Rothkirch wyszła za mąż za Jahanna Wenzela von Trach. Dwór w Lubieniu pozostawał w rękach rodu von Rothkirch - Trach do 1945 roku.

Ostatnim właścicielem majątku sprzed 1945 roku był Hans Siegfried von Rothkirch und Trach z Pątnowa (Panthenau).


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

Zdjęcie z około 1910 roku z  publikacji z publikacji "Schlesische Schlösser" - Robert Weber.


Więcej informacji o rodzinie von Rothkirch i ich majątkach na podstronie o Niedźwiedzicach - Bärsdorf-Trach:

Link - http://www.glogow.pl/okolice/podstrony/legnicki/niedzwiedzice.htm


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl