Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Moczydlnica Dworska - powiat wołowski

vor 1945 Herrnmotschelnitz - Kreis Wohlau

 

           

               

Cmentarz w Moczydlnicy Dworskiej w 2011 roku oraz w 2006 na zdjęciach niżej.

       

Wejście na stary cmentarz oraz tablica informacyjna.

           

           

Nagrobki na starym cmentarzu.

               

Grób Franza Carla Acharda na cmentarzu w Moczydlnicy Dworskiej w 2006, 2011 roku oraz na archiwalnych zdjęciach.


Zobacz także Konary:

http://www.glogow.pl/okolice/podstrony/wolowski/konary.htm


                       

       

                       

       

Ruiny pałacu oraz zabudowa gospodarcza - wczesna wiosna 2012 rok oraz lato 2014.

Ruiny pałacu w Moczydlnicy Dworskiej latem.

   

Pozostałości po zabudowaniach gospodarczych przy pałacu. Między wykonaniem tych zdjęć jest 5 lat różnicy i widać znaczne zmiany 2011/2006.

       

Główne wejście do ruin pałacu w 2012 roku i 1983 roku (fot. Józef Milka). Nad wejście widać jeszcze kartusz z herbami rodów von Schweinichen oraz von Seidlitz. Pałac należał także m.in. do rodzin Kirschtein, Beust, Künstler i innych. 

 

   

 

 

       

 

Cmentarz w Moczydlnicy Dworskiej.

 

       

 

Ruiny pałacu oraz panorama zniszczonej zabudowy gospodarczej dawnego majątku.

 

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.

  

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  - itkkm@o2.pl