Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Górczyna - powiat wschowski

vor 1945 Gurschen - Kreis Fraustadt

 

   

Ta brama wjazdowa to pozostałość majątku rodziny von Schlichting. Barokowy pałac z XVIII wieku został w latach powojennych zniszczony. A był to dom rodzinny Schlichtingów, założycieli sąsiedniej Szlichtyngowej, rodziny której korzenie wywodzą się z północnej Dani. Wzmiankowani już w 1069 roku spokrewnieni byli prawie ze wszystkimi rodami królewskimi Europy. Zbliżający się front w 1945 roku zmusił i ich do ucieczki. I nie miał znaczenia przyświecający Schlichtingom wielowiekowy cel by zbliżać narody w pokoju, przyjaźni i harmonii. Wraz z rodziną opuszczała dom mając 4,5 roku Sigrum von Schlichting, córka ostatniego właściciela majątku. Po wielu latach bo w 1993 roku powraca w rodzinne strony by w pobliskich Jędrzychowicach podnosić z ruin wspaniały pałac. Często jednak przekracza stojąca jeszcze bramę by spojrzeć na gruzowisko pozostałe po posiadłości i udaje się do parku łączącego Górczynę ze Szlichtyngową by raz jeszcze spojrzeć na olbrzymi dąb, który dwaj przyjaciele Alexander von Schlichting i król Polski Jan III Sobieski posadzili wspólnie na pamiątkę rozgromienia Turków pod Wiedniem.

           

Miejsce po pałacu wyznaczone jest wyniosłością terenu. Tuż obok w parku dąb, stanowiący pomnik przyrody posadzony rękoma króla Jana III Sobieskiego i Alexandra von Schlichting. Wśród resztek pozostałej już tylko szczątkowo zabudowy gospodarczej dawnego majątku, dostrzec można stare pomieszczenie służące kiedyś do przechowywania lodu, tak zwaną lodownię.

       


               

Przed bramą wjazdową do dawnego majątku ułożona jest na drodze z ciemnej kostki brukowej data budowy drogi - 1836. Na drugim zdjęcia przedwojenna gospoda a na kolejnych popadający w ruinę folwark.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                       


       

Wierzbiczany (Weidenhof-Gnesen) - województwa kujawsko-pomorskiego powiat inowrocławski w pobliżu miasta Gniewkowo (Argenau). Własność rodziny von Schlichting na przełomie XIX i XX wieku. Na archiwalnym drugim zdjęciu i widokówce pałac w miejscowości Myszęcin - Muschten, powiat świebodziński także należący do rodziny von Schlichting od początku XVIII do początku XIX wieku.


                    

Pałac oraz przedstawiciele rodu von Schlichting na archiwalnych zdjęciach.


Informacje o sąsiedniej Szlichtyngowej - Schlichtingsheim:

http://www.glogow.pl/okolice/podstrony/wschowski/szlichtyngowa.htm


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl