ZAŁATW SPRAWĘ ZDALNIE

Korzystaj z zestawu usług elektronicznych.

Od teraz, w jednym miejscu znajdziesz ofertę usług, które możesz załatwić w głogowskim urzędzie bez konieczności wychodzenia z domu.Zależy nam, by głogowianie mogli w Urzędzie Miejskim załatwiać swoje sprawy szybko i sprawnie. Przygotowaliśmy więc dla Państwa zestaw usług elektronicznych, dzięki którym możliwe jest załatwienie sprawy w urzędzie przez internet, bez wychodzenia z domu. Są to sprawy dotyczące m.in. spraw obywatelskich, podatków a także tych z zakresu działań Urzędy Stanu Cywilnego.

Pamiętajmy jednak, że do złożenia dokumentu i załatwienia sprawy drogą elektroniczną wymagane jest posiadanie profilu zaufanego.

 

Kontakt oraz wykaz telefonów do Urzędu Miejskiego: KONTAKT Z URZĘDEM


URZĄD STANU CYWILNEGO:

TEL. 76 7265 600, 602

 1. Wydanie odpisu zupełnego, skróconego, wielojęzycznego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia . Dotyczy osoby uprawnionej do uzyskania dokumentu stanu cywilnego :
 • osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy,
 • podmiot uprawniony do uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym, wyłącznie osoba, której akt dotyczy,
 • inne osoby, które wykażą interes prawny.
 • Istnieje możliwość podjęcia czynności za pośrednictwem osoby upoważnionej - pełnomocnika.
 1. Zgłoszenie urodzenia dziecka - Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują: ojciec lub matka, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki, pełnomocnik (osoba upoważniona przez rodziców dziecka)

SPRAWY OBYWATELSKIE:

TEL. 76 7265 520, 503, 545

 1. Wpis do rejestru wyborców - dotyczy wyborców posiadający pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkały na terenie miasta Głogowa.
 2. Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich - dotyczy osób fizycznych. 
 3. Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego.
 4. Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
 5. Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
 6. Dowód osobisty - wydanie i odbiór dowodu osobistego. Dotyczy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego - celem usługi jest unieważnienie dowodu osobistego.
 8. Udzielenie /dostosowanie / zmiana licencji / o wydanie wpisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką - celem realizacji usługi jest uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Dotyczy przedsiębiorcy, którego przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest działalność taksówek osobowych.
 9. Udzielenie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych - dotyczy przedsiębiorcy, posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
 10. Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia podczas imprezy zamkniętej organizowanej w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta -dotyczy przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy.
 11. Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
 12. Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - zgłoszenie wpisu, zmiany, zawieszenia/wznowienia do CEIDG oraz wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. Dotyczy Osoby fizycznej, której zamiarem jest podjęcie, wykonywanie oraz zakończenie działalności gospodarczej.

PODATKI:

TEL. 76 7265 421, 416, 417

 1. Podatek od nieruchomości - realizacja obowiązku podatkowego w zakresie opodatkowania nieruchomości.
 2. Podatek leśny - dotyczy realizacji obowiązku w zakresie opodatkowania podatkiem leśnym lasów –gruntów leśnych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna.
 3. Podatek rolny - realizacja obowiązku w zakresie opodatkowania podatkiem rolnym nieruchomości rolnych – gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności