Zdjęcie portretowe Prezydenta Głogowa

Szanowni Państwo,

Kolejne pokolenia mieszkańców starają się, aby Głogów stał się nowoczesnym i mądrym miastem. Miejscem w którym warto żyć, uczyć się i pracować. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom głogowian, pracuję nad stworzeniem miasta, które dba o swoich mieszkańców, które wspiera ich w rozwoju, które zwraca uwagę na ich zamożność, wysoki poziom edukacji czy też należyty poziom ochrony zdrowia.

Największym kapitałem Głogowa są jego mieszkańcy. Zaangażowani w budowanie swojej małej ojczyzny, gruntownie wykształceni i ciągle podnoszący swoje kwalifikacje. Miasto może się pochwalić rozbudowaną siecią szkół zawodowych i technicznych. Możecie być Państwo pewni, że w Głogowie pozyskacie rzetelnego pracownika, o gruntownej zawodowej wiedzy.

Czynnikiem prorozwojowym w procesie zarządzania miastem są niewątpliwie miejskie inwestycje. Głogów w latach 2015-2018 sukcesywnie zwiększa nakłady finansowe na rozwój miasta. W roku 2015 była to kwota 29 235 615 PLN, a w 2018 roku wydatkowano już kwotę w wysokości 67 256 746,39 PLN. Inwestowanie w przyszłość to także sprawne wykorzystywanie funduszy europejskich przez administrację miejską. W 2015 roku wartość projektów wyniosła 3 713 154,55 PLN, a w 2017 roku wartość projektów wyniosła już 19 751 605,07 PLN. Ogółem w latach 2015-2018 pozyskaliśmy prawie 70 mln złotych na rozwój miasta.

Z wyrazami szacunku

Rafael Rokaszewicz