Z Glogopedia - Internetowa Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Krzepów - kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego

Kościół w Krzepowie (obecnie osiedle Głogowa) był przed 1945 r. kościołem filialnym parafii miejskiej Głogowa. Obecnie jest parafialnym kościołem dekanatu Głogów–Wschód. Należą do niego miejscowości: osiedle Krzepów, Borek, Borków, Bytomin, Golkowice, Nosocice, Szczyglice i Zabornia. Kościół zbudowany został w 1910 r. przez głogowskich budowniczych, braci Michael. Wykonany w stylu neogotyckim. Wieża kwadratowa, u szczytu przechodząca w ośmiobok. Podparty filarami przyporowymi. Na stronie płn.-zach. dobudowana okrągła wieża schodowa. Zakrystia po stronie epistoły. Na stronie płn. stoi barokowa grupa Ukrzyżowania, wykonana z piaskowca. Cztery płaskorzeźby ze stacji różańcowych drogi pielgrzymkowej (XVII w.) z Głogowa do Grodowca (dawniej Wysokiej Cerkwi) wmurowano w ścianę północną. Kościół posiada 4 przęsła w nawie głównej i 2 w chórze. Sklepienia proste krzyżowe. Dawny ołtarz główny z kafli glazurowanych zniszczony w końcu II wojny św. w 1945 r. Obecny ołtarz pochodzi z kaplicy szpitala w Głogowie. Zachowany witraż za głównym ołtarzem przedstawia Najświętsze Serce Jezusa i św. Małgorzatę Marię Alocoque. W prezbiterium wisi kopia Madonny Sykstyńskiej z 1897 r. Chrzcielnica i ambona są rzeźbione z drzewa. Na drodze wiodącej do kościoła stoi krzyż pokutny, bardzo stary, z wizerunkiem narzędzia zbrodni (łuk?).

Literatura: H. Hoffmann, Die katholischen Kirchen des Landkreises Glogau, Breslau 1937; Schematyzm diecezji gorzowskiej, 1988; F.X. Seppelt, Real-Handbuch des Bistums Breslau, Breslau 1929.

Jerzy Sadowski [EZG z. 7, 1993 - Krzepów - kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego]