2008 r.


 

 

21.12.2008

Zapraszamy do korzystania z GLOGOPEDII ( www.glogopedia.org ). Jest to internetowa encyklopedia Głogowa i Ziemi Głogowskiej. Inspirację do jej utworzenia stanowiła zeszytowa seria wydawnicza "Encyklopedia Ziemi Głogowskiej", która wydawana jest od 1993 roku przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. Stanowi ona też główną bazę haseł, w jakie została wyposażona Glogopedia.

Glogopedia jest encyklopedią autorską. Posiada formułę otwartą - każdy może być autorem haseł. Tylko redakcja i Autorzy zachowują prawo do bieżących modyfikacji i aktualizacji swoich haseł. 

 

Zadanie dofinansowane jest przez Gminę Miejską Głogów

-------------------------------------------------

 

19.12.2008

800 lat zjazdu głogowskiego.

W związku ze zbliżającą się okrągłą rocznicą zjazdu głogowskiego, który miał miejsce w Boże Narodzenie 1208 r. w głogowskim grodzie, TZG przy wsparciu Urzędu Miejskiego opracowało ulotkę okolicznościową, która oprócz opisu tego wydarzenia zawiera biogramy Henryka Brodatego i św. Jadwigi.

Ulotka rozdawana będzie w kolegiacie po pasterce i I dnia Świat Bożego Narodzenia, w czasie zwiedzania świątyni i żywej szopki. 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ulotki.

 

800lat_zjazd_2.jpg (193542 bytes)  800lat_zjazd_1.jpg (447703 bytes)

-------------------------------------------------

 

18.12.2008

W związku z planowana budową galerii handlowej przy ul. Piastowskiej, Gmina Miejska Głogów przystąpiła do opracowywania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej w trosce o zachowane w pobliżu relikty fortu Gwiazdy i zabudowań dawnego lazaretu wojskowego wystosowało pismo do Prezydenta Głogowa o następującej treści:

W nawiązaniu do obwieszczenia o przystąpieniu do zmiany mpzp w obrębie VII Stare Miasto, pragniemy zwrócić się z wnioskiem o objęcie najwyższą troską pozostałości znajdujących się tam historycznych obiektów świadczących o militarnej historii Głogowa. 
Do najważniejszych należą pozostałości fortu „Gwiazdy”, który wybudowano w XVIII w., a także ocalały budynek dawnego kompleksu lazaretu wojskowego, który obecnie jest siedzibą dyrekcji firmy Intertrans.
W związku z powyższym apelujemy, by w planowaniu przyszłej inwestycji zachować powyższe obiekty wraz z przylegającym do nich układem komunikacyjnym i założeniami zieleni tak, by były w odpowiedni sposób wyeksponowane.

W dn. 10.12.2008 r. otrzymaliśmy odpowiedź:

stern_odpowiedz.jpg (239529 bytes)

-------------------------------------------------

 

26.11.2008

Odbył się ostatni w tym roku wykład o historii głogowskich zabytków. w dniu dzisiejszym zaprezentowana została historia kościoła p.w. Bożego Ciała [więcej].

-------------------------------------------------

 

19.11.2008

bc.jpg (26817 bytes)

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej serdecznie zaprasza na ostatni już w tym roku wykład poświęcony głogowskim zabytkom. 
O historii kościoła p.w. Bożego Ciała w tym właśnie zabytku opowiadać będzie Marcin Burczik. 
Wykład połączony będzie ze zwiedzaniem zabytku oraz prezentacją multimedialną pokazująca stare zdjęcia i ryciny światyni.
Prelekcja odbędzie się 26 listopada b.r. o godz. 16.30 w kościele p.w. Bożego Ciała na Starym Mieście.
Wstęp wolny!

Zadanie dofinansowane jest przez Gminę Miejską Głogów

-------------------------------------------------

 

9.11.2008

70 lat temu w czasie tzw. "Nocy Kryształowej" z 9 na 10 listopada spłonęła głogowska synagoga.

[więcej]

-------------------------------------------------

 

7.11.2008

POLECAMY nowość wydawniczą

nowakowski.jpg (49372 bytes)

Książka Dominika Nowakowskiego p.t. "Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu", wydana przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN Wrocław.
Spis treści::
Wprowadzenie
Podziały terytorialne Śląska. Dzieje polityczne księstwa głogowskiego
Rozwój osadnictwa na terenie dzielnicy głogowskiej
Siedziby książęce i rycerskie na tle środowiska naturalnego
Siedziby książęce i rycerskie na tle struktur osadniczych
Chronologia i potencjalni fundatorzy siedzib książęcych i rycerskich
Funkcje siedzib książęcych i rycerskich
Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego na tle porównawczym
Próba podsumowania
KATALOG SIEDZIBY KSIĄŻĘCE
KATALOG SIEDZIBY RYCERSKIE
Bibliografia
Indeks

 

Książka jest do nabycia w Instytucie PAN we Wrocławiu. 

-------------------------------------------------

 

7.11.2008

Ukazało się kolejne wydawnictwo dotyczące historii ziemi głogowskiej: Marek Robert Górniak, Pamiętniki i wspomnienia osadników rejonu gminy Grębocice – zeszyt 2 (Wyd. Urząd Gminy w Grębocicach i Gminna Biblioteka Publiczna w Grębocicach, Grębocice - Lublin 2008, ss. 150). [więcej] 

-------------------------------------------------

 

5.11.2008

Odbył się kolejny wykład przedstawiający historie zabytków głogowskich. tym razem na oś. Brzostów przedstawiona została historia kościoła p.w. św. Wawrzyńca.

-------------------------------------------------

 

1.11.2008

6.jpg (68688 bytes)

W dziale GALERIA zamieszczone są zdjęcia z cmentarza przy ul. Legnickiej w Głogowie.

-------------------------------------------------

 

26.10.2008

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej serdecznie zaprasza na kolejny wykład poświęcony głogowskim zabytkom. Tym razem, dzięki w współpracy z parafią p.w. św. Wawrzyńca w Brzostowie o historii tego kościoła opowiadać będzie Rafael Rokaszewicz. Wykład połączony będzie ze zwiedzaniem zabytku oraz prezentacją multimedialną. 
Wstęp wolny!
Prelekcja odbędzie się 5 listopada b.r. o godz. 16.30 w kościele św. Wawrzyńca w Brzostowie. 

Wykłady wspierane są przez Gminę Miejska Głogów.

-------------------------------------------------

 

24.10.2008

68.JPG (21618 bytes) 

Wydany został 68 Zeszyt Encyklopedii Ziemi Głogowskiej. Zeszyt tym razem zawiera 40 haseł napisanych przez 15 osób. mamy nadzieję, iż bogaty i zróżnicowany dobór haseł przybliży czytelnikowi historię Głogowa i Ziemi Głogowskiej.

[wykaz haseł]

 

Zeszyt wydany został przy wsparciu Gminy Miejskiej Głogów.

 

-------------------------------------------------

27.09.2008

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja p.t. „Zakony w Głogowie” (okres nowożytny) z cyklu „Z dziejów Kościoła Katolickiego na Ziemi Głogowskiej”. [więcej]

 

-------------------------------------------------

11.09.2008

W imieniu Towarzystwa Ziemi Głogowskiej serdecznie zapraszamy na kolejną (już czwartą) konferencję z cyklu „Z dziejów Kościoła Katolickiego na Ziemi Głogowskiej”, która odbędzie się 27 września b.r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Domu Uzdrowienia Chorych przy głogowskiej kolegiacie.
Tegoroczna konferencja p.t. „Zakony w Głogowie” (okres nowożytny) stanowić będzie kontynuację zeszłorocznej, która była poświęcona głogowskim zakonom w okresie średniowiecza. [program konferencji]

Konferencja organizowana jest przy wsparciu Gminy Miejskiej Głogów

-------------------------------------------------

 

3.09.2008

8a.jpg (16959 bytes)

W dniu dzisiejszym odbył się kolejny wykład historyczny. Tym razem w Kolegiacie Józef Cwynar zaprezentował dzieje tej budowli. Uczestnicy, oprócz wysłuchania wykładu, mogli obejrzeć historyczne zdjęcia świątyni, zwiedzić kolegiatę, a także wejść na wieżę. [więcej]

Cykl wykładów organizowany jest przy wsparciu Gminy Miejskiej Głogów

-------------------------------------------------

 

27.08.2008

HISTORIA GŁOGOWSKIEJ KOLEGIATY

kolegiata.jpg (291011 bytes)

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej serdecznie zaprasza na kolejny wykład poświęcony głogowskim zabytkom. Tym razem w Kolegiacie, o historii tej świątyni, opowiadać będzie głogowski przewodnik Józef Cwynar. Wykład połączony będzie ze zwiedzaniem zabytku oraz pokazem historycznych rycin i zdjęć.
Wstęp wolny!
Wykład odbędzie się 3 września b.r. o godz. 17.00 w Kolegiacie.

 

Cykl wykładów organizowany jest przy wsparciu Gminy Miejskiej Głogów

-------------------------------------------------

 

14.08.2008

w dniu 13 sierpnia na terenie jednostki wojskowej odbył się kolejny wykład zorganizowany przez TZG w ramach cyklu wykładów o głogowskich zabytkach i miejscach historycznych.

[więcej]

-------------------------------------------------

 

4.08.2008

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej zaprasza na kolejny wykład historyczny.
Tym razem zaprezentowane zostaną „dzieje głogowskiego garnizonu”. Na wykład pod takim właśnie tytułem, prowadzony przez Wiesława Maciuszczaka, zapraszamy 13 sierpnia o godz. 17.00 do głogowskich koszar. Wejście bramą główną (biuro przepustek) od ul. Wojska Polskiego od godz. 16.40
Wstęp wolny!

Podczas wykładu zostanie przedstawiona historia stacjonujących w Głogowie oddziałów różnych armii na przestrzeni kilku stuleci. Prowadzący wykład będzie się starał odpowiedzieć na wiele pytań związanych z tematyką szeroko pojętej wojskowości w Głogowie, m.in.:
Czy wojska Jagiełły stały załogą w Głogowie? 
Kto był pierwszym pruskim komendantem twierdzy? 
Jakim gubernatorem Głogowa był Marszałek von Kalckstein, nauczyciel Fryderyka Wielkiego?
Czy Karl Clausewitz dowodził głogowską twierdzą? 
Co to był „Kaczmarek Regiment”? 
Jakich narodowości byli żołnierze oddziałów stacjonujących w garnizonie? 
Co miała wspólnego z naszym miastem defilada wojskowa w warszawskich Alejach Ujazdowskich w 1939r.? 
Starostwo w koszarach Alsen? 
Jak wyglądał polski październik 1956 w 10 Dywizji Artylerii (JW5575)? 
Czy amunicja atomowa była przechowywana w Głogowie razem z największym działem artyleryjskim Wojska Polskiego? 

 

Organizatorzy dziękują za pomoc jednostce wojskowej w Głogowie.

Zadanie dofinansowane jest przez Gminę Miejską Głogów.

-------------------------------------------------

 

31.07.2008

hieronim_obrazek.jpg (86953 bytes)

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, przyłączając się do akcji powrotu obrazu "ŚW. HIERONIM POKUTUJĄCY" do Głogowa, wydało 1000 szt. obrazka z jego widokiem. Na odwrocie reprodukcji jest krótka informacja historyczna o obrazie. 

Obrazki rozdawane będą podczas uroczystości "W cieniu kolegiaty", która odbędzie się 15 sierpnia. Przy tej okazji będzie można złożyć datek na odbudowę świątyni. 

-------------------------------------------------

 

30.07.2008

30 lipca 2008r. w Sali Rajców głogowskiego ratusza wykładem "„Dzieje głogowskiego ratusza" zainicjowano cykl referatów poświęconych głogowskim zabytkom. Wspomniany wykład wygłosił Antoni Bok. Uczestnicy zwiedzili także historyczne pomieszczenia w ratuszu. W załączeniu seria zdjęć z wykładu.

-------------------------------------------------

 

23.07.2008

Wykład „Dzieje głogowskiego ratusza".

30 lipca b.r. o godz. 17.00 w Sali Rajców głogowskiego ratusza odbędzie się wykład historyczny, który wygłosi Antoni Bok. Wykład urozmaicony będzie pokazem historycznych rycin i zdjęć. Uczestnicy będą mieli także okazję do zwiedzenia piwnic ratuszowych. 

Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny. 

Zadanie dofinansowane jest przez Gminę Miejską Głogów
-------------------------------------------------

 

7.06.2008

Parafia O.O. Redemptorystów p.w. św. Klemensa w Głogowie oraz Towarzystwo Ziemi Głogowskiej zapraszają na okolicznościową konferencję popularno – naukową „50 - lecie parafii O.O. Redemptorystów w Głogowie” która odbędzie się 10 czerwca b. r., o godz.12.00, w Domu Parafialnym, w sali bł. Teresy (I piętro)
Podczas konferencji
planowane są następujące wykłady:
-  „Gościnna parafia, czyli kilka słów o współczesnych Redemptorystach…” o. Eugeniusz Leśniak – Rektor Klasztoru O. O. Redemtorystów i Proboszcz Parafii p.w. św. Klemensa w Głogowie
- „Rola i znaczenie zgromadzeń zakonnych w dziejach Kościoła.” Ks. Aleksander Walkowiak – teolog, historyk, autor m.in. publikacji poświęconych losom Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku, Towarzystwo Ziemi Głogowskiej
- „Czytając biografię św. Alfonsa Liguori – założyciela Redemptorystów…” Waldemar Hass – teolog, historyk, publicysta, parafianin
-  „Redemptoryści w Głogowie” Ks. Stanisław Brasse – teolog, historyk, duszpasterz akademicki
- „Powojenne losy głogowskich zabytków sztuki sakralnej” (wykład połączony z pokazem multimedialnym) Rafael Rokaszewicz – prezes Towarzystwa Ziemi Głogowskiej

-------------------------------------------------

6.06.2008

2.jpg (50273 bytes)

Obraz "Pokuta św. Hieronima" z 1508 r.

W Muzeum Archeologiczno - Historycznym w dniach 6.06 - 13.07 prezentowany jest wypożyczony z Muzeum Sztuki Sakralnej w Bardzie Śląskim obraz, który do 1945r. zdobił głogowską kolegiatę. Jest to prawdziwa atrakcja, gdyż działo sztuki tej klasy rzadko możemy oglądać w Głogowie. Serdecznie zapraszamy wszystkich głogowian do obejrzenia tego wspaniałego dzieła sztuki. [więcej informacji]

 

-------------------------------------------------

2.05.2008

W dniu 2 maja 2008 r. w sąsiedztwie nieistniejącej wsi Bogomice odbyła się uroczystość poświęcenia krzyża pamiątkowego, poddanego renowacji. Krzyż ufundował w 1854 r. Fryderyk von Jagwitz, właściciel dóbr bogomickich i starosta głogowski, w podzięce Bogu za ocalenie wsi i mieszkańców podczas wielkiej powodzi w 1854 roku. Głosi o tym treść tablicy, umieszczonej obecnie na postumencie krzyża. 

Uroczystość miała charakter religijny. Sprawował ją ks. Aleksander Walkowiak. Obecni byli m.in. potomkowie rodziny von Jagwitz z panią Gabriele von Altrock-Jagwitz, córką ostatniego właściciela Bogomic– właściwa inicjatorka renowacji krzyża. Następnie obecni byli niektórzy z powojennych mieszkańców Bogomic, przedstawiciele władz gminy Kotla z panią Wójt Haliną Fendorff, a także delegacja Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. Prace wykonała firma MARKOP, specjalizująca się w renowacji kamienia.
Całość prac związanych z renowacją i uroczystością koordynował Antoni Bok – Wiceprezes TZG.

[więcej informacji + galeria]

 

-------------------------------------------------

30.04.2008

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej informuje o przygotowaniach do wydania kolejnego Zeszytu Encyklopedii Ziemi Głogowskiej (nr 68). Zeszyt ten zawierać będzie 40 haseł.
Wszelkie informacje o EZG znajdują się w zakładce „ENCYKLOPEDIA ZIEMI GŁOGOWSKIEJ”. Poniżej zamieszczamy wykaz haseł zgłoszonych w drodze indywidualnych kontaktów oraz postulowanych przez TZG do opracowania do Zeszytu nr 68 i dalszych. Postulowane hasła nie mają charakteru zamkniętego, choć będą preferowane przy doborze zawartości zeszytów.
Na zgłoszenia gotowości napisania haseł oczekujemy do 15 maja b.r.

WYKAZ HASEŁ

Zadanie dofinansowane przez Gminę Miejską Głogów

 

-------------------------------------------------

10.04.2008

Do Biblioteki Multimedialnej dodano artykuły Waldemara Hassa z tygodnika Niedziela (Aspekty)  dotyczące historii Kościoła na Ziemi Głogowskiej.

 

-------------------------------------------------

20.03.2008

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej nowopowstałego Stowarzyszenia Miłośników Głogowskich Fortyfikacji TWIERDZA GŁOGÓW www.twierdza-glogow.pl 

 

-------------------------------------------------

16.03.2008

W ramach Otwartego Konkursu Ofert Kulturalnych na 2008 r., organizowanego przez Gminę Miejską Głogów, nasze Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na następujące zadania:
- Encyklopedia Ziemi Głogowskiej – zeszyt 68 (40 haseł),
- Wydawnictwo historyczne „Festung Glogau – kalendarium 1944/45”,
- Organizacja konferencji z cyklu „Z dziejów Kościoła Katolickiego na Ziemi Głogowskiej” – Zakony w Głogowie (okres nowożytny),
- Internetowa Encyklopedia Ziemi Głogowskiej,
- Organizacja wykładów historycznych w zabytkowych miejscach.

 

-------------------------------------------------

13.02.2008

Do Biblioteki Multimedialnej dodano publikację DZIEDZICTWO KULTUROWE GŁOGOWA (DO 1945 R.) - MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELI. 

Opracowanie: Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, 2007r.

 

-------------------------------------------------

12.02.2008

Na XIX wiecznym blockhauzie w Parku Leśnym przy skrzyżowaniu ul. Wały Bolesława Chrobrego i ul. Piastowskiej, przed wojną wznosił się pomnik. Ciekawą jego historię prezentujemy w artykule Wiesława Maciuszczaka „Zapominany pomnik” w dziale INFORMACJE HISTORYCZNE/ HISTORIE.

 

-------------------------------------------------

28.01.2008

janzglogowa.jpg (29504 bytes)

NOWOŚĆ

Na rynku wydawniczym ukazała się poświęcona Janowi z Głogowa. 

Jak pisze wydawca:

"... jest to rzecz o Janie z Głogowa jako piętnastowiecznym uczonym krakowskim, uprawiającym w swojej dydaktyce i w swoim wynikłym z dydaktyki lub pomocniczym dla niej pisarstwie także gramatykę spekulatywną. Stałym punktem odniesienia jednak, a zarazem historycznym kontekstem czy tłem tej dydaktyki i tego pisarstwa jest średniowieczna gramatyka spekulatywna od XII do XV wieku, jej antyczne i wcześniejsze średniowieczne źródła i  inspiracje, jej wewnętrzny rozwój (...) i filozoficzne treści. (...) Jest to więc monografia mistrza krakowskiej uczelni z końca XV wieku i zarazem monografia średniowiecznej gramatyki spekulatywnej"

Więcej o książce na stronie wydawcy: SEMPER

 

-------------------------------------------------

18.01.2008

 

1%

 

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie naszego stowarzyszenia i zapraszamy również w tym roku o przekazanie swojego 1% podatku na rzecz Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.

 

W tym roku procedura jest bardzo prosta. Wystarczy wpisać nazwę naszej organizacji i nr KRS w odpowiedniej rubryce PIT  !

Dane potrzebne do zawarcia informacji w zeznaniu podatkowym:

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

67-200 Głogów, ul. Brama Brzostowska 1

NR KRS: 0000101660