31.12.2009

1000 lat Głogowa

Przed tysiącem lat na miejscu, w którym wznosi się kolegiata, znajdował się warowny gród, strzegący rubieży nowego jeszcze państwa na mapie Europy - państwa pierwszych Piastów. 

Nasz wielki władca Bolesław Chrobry przebywał w tym grodzie w 1010 roku, podczas wojny polsko-niemieckiej.

Wiemy o tym z przekazu bezpośredniego świadka wyprawy niemeickiej. Był nim biskup merseburski Thietmar. W swojej kronice odnotował on ten fakt następująco: „Gdy wymienieni tu wielmoże przechodzili w szyku bojowym koło grodu zwanego Glogua, gdzie znajdował się i skąd mógł ich obserwować Bolesław, wzniecili wśród przypatrujących się im z murów rycerzy zapała do walki

Stąd też w 2010 roku obchodzić będziemy 1000-lecie pojawienia się Głogowa w pisanych dziejach Polski i Europy!


 

8.12.2009

Poniżej przedstawiamy fotografie ze spotkania z autorem książki "Twierdza Głogów. Garnizon i ludzie. 1630-2009" Wiesławem Maciuszczakiem.

 

0607.jpg (224967 bytes) 0608.jpg (303672 bytes) 0609.jpg (275385 bytes) 0610.jpg (299920 bytes)

0612.jpg (239803 bytes) 0613.jpg (313108 bytes) 0615.jpg (261605 bytes)

0614.jpg (211517 bytes) 0616.jpg (253214 bytes) 0611.jpg (255367 bytes)

foto. D. Czaja

Oglądaj i czytaj więcej o spotkaniu:

http://elka5.fm//content/view/39231/459/ 

http://www.glogowmix.pl/news.php?readmore=784 

http://www.tv.master.pl/video/2009/12/2009_12_04_4_maciuszak_twierdza_glogow_02.wmv 

http://www.glogow-info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=10821&Itemid=2 

http://www.youtube.com/watch?v=pdB6I4PYtRY 


 

29.11.2009

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej i Klub Garnizonowy zapraszają na spotkanie z Wiesławem Maciuszczakiem, autorem książki "Twierdza Głogów. Garnizon i Ludzie. 1630-2009", które odbędzie się 3 grudnia (czwartek) o godz. 17.00 w Klubie Garnizonowym.

 

Podczas spotkania autor przybliży tematykę książki (referat + prezentacja multimedialna). 

Możliwe będzie także zakupienie książki po promocyjnej cenie, a także otrzymanie autografu.

okladka_tg.jpg (301474 bytes)

Wiesław Maciuszczak, głogowianin mieszkający na stałe w Lublinie, absolwent „Mechanika” i Uniwersytetu Warszawskiego, historyk, menedżer, bibliofil, urzędnik. Członek TZG i SMGF (Twierdza Głogów), inspirator i inicjator wielu przedsięwzięć. Autor wykładów o historii wojskowej regionu, haseł i artykułów Encyklopedii Ziemi Głogowskiej i in. Jest twórcą "Wehikułu czasu", swoistego kalendarium wydarzeń dziejów Głogowa. 


 

29.11.2009

Kończy się rok szczególny, w którym obchodziliśmy 900 rocznicę obrony Głogowa. To był rok Dzieci Głogowskich. Wehikuł poświęcił wydarzeniom z 1109 r. już nieco uwagi, ale czas ten chciałbym zamknąć zdjęciem głogowskich dzieci z drugiej połowy XX w., które nie zostało podpisane i opisane. Wiemy, że zrobiono je na zakończenie „wakacyjnej atrakcji”, jaką było dla dzieci z okolicznych ulic asystowanie ówczesnym milicjantom przy czynnościach śledczych wokół „obrobionego” kiosku „Ruchu”. Kiosk stał na rogu ulic Szopena i Obrońców Pokoju. Oficer milicji, pakując swoją walizkę technika dochodzeniowego, usłyszał dziecięcy okrzyk, prośbę: "Niech pan nam zrobi zdjęcie!".

I tak powstała ta fotografia dzieci głogowskich.  Pochodzi z 1962 albo 1963 r. Czy ktoś siebie rozpozna?

1. Kiosk Ruchu.jpg (273696 bytes)

Szczegóły w zakładce WEHIKUŁ CZASU


22.11.2009

Ukazał się nowy, 70 zeszyt EZG. Zawiera on 20 haseł na 48 stronach. 

Czytelnik znajdzie w nim m.in. informacje:

- o komendantach Twierdzy Głogów wraz z kompletnym zestawieniem komendantów w latach 1630-1945,

- o głogowskich wodociągach,

- o głogowskim Parku Paulinów,

- o linii kolejowej Głogów – Kolsko,

- o uznawanej za cudowną figurze Matki Bożej Grodowieckiej, wraz z jej XVIII-wiecznym wizerunkiem (na okładce),

- o księciu Henryku Brodatym i jego związkach z Głogowem,  

- inne hasła biograficzne, wśród nich dwóch zasłużonych lekarzy głogowskich: Heinricha Baila (1798-1849) i Tadeusza Sulickiego (1922-2002),

- hasła wsi: Gaworzyce i Grodziszcze.

Zeszyt można nabyć w kasie Muzeum. Dostępny jest także w głogowskich bibliotekach.

 

Zadanie wsparte jest przez Gminę Miejską Głogów

 


 

19.11.2009

w dn. 18 listopada odbył się wykład Janusza Opaski pt. "Rozwój urbanistyczny miasta w pierwszych dekadach XX wieku". 

01a.JPG (171746 bytes) 03a.JPG (187372 bytes) 04a.JPG (181893 bytes)

05a.JPG (153120 bytes) 02a.JPG (144184 bytes) 06a.JPG (209927 bytes)

foto. D. Czaja


 

14.11.2009

Zaproszenie na wykład!

Fortyfikacje przez stulecia ograniczały możliwości rozwojowe Głogowa. Brak wolnych terenów pod zabudowę sprawiły, że Głogów był na początku dwudziestego stulecia jednym z najbardziej przeludnionych miast niemieckich.

Jak ważne dla miasta było zniesienie na pocz. XX wieku fortyfikacji?

Jak zaplanowano rozbudowę głogowa, jego układ przestrzenny, który pomimo zniszczeń miasta w 1945 r. czytelny jest do dziś?

Jacy urbaniści i architekci pracowali nad „nowym” Głogowem?

 

O tych i innych ciekawostkach dowiecie się z wykładu p.t. Rozwój urbanistyczny miasta w pierwszych dekadach XX wieku, Janusza Opaski - historyka architektury, który odbędzie się 18 listopada b.r. o godz. 17.15 w Sali Rajców głogowskiego ratusza.

 

Wstęp wolny !

 

Zadanie wsparte jest przez Gminę Miejską Głogów


 

11.11.2009

200 lat temu, w niedzielę 12 listopada 1809 r. Odrą, pod głogowskim mostem przepłynęły statki, wiozące w dół rzeki śląski węgiel. Na pokładzie jednego z nich znajdował się przyszły, wybitny śląski poeta Joseph von Eichendorff.

Fragmenty jego pamiętnika w zakładce Wehikuł czasu


 

6.11.2009

Nowość na rynku wydawniczym!

okladka_tg.jpg (301474 bytes)

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej w odpowiedzi na duże zainteresowanie militarną historią Głogowa przygotowało nowe wydawnictwo. Jest to książka z serii GLOGOVIA MILITARIS p.t. "Twierdza Głogów. Garnizon i ludzie. 1630 - 2009" autorstwa Wiesława Maciuszczaka.

Publikacja ta jest pierwszym tak obszernym opracowaniem obejmującym historię wojskowości naszego miasta. Stanowi kompendium wiedzy na temat funkcjonowania garnizonu w od momentu ustanowienia twierdzy w 1630 r. do dnia dzisiejszego. We opisany jest pokrótce rozwój obronnych funkcji miasta od końca pierwszego tysiąclecia do powstania krępującej jego rozwój na prawie 300 lat twierdzy. Treść wpleciona jest w prezentację sylwetek komendantów i dowódców wojskowych, odgrywających kluczowe znaczenie w garnizonie i głogowskiej twierdzy.

Książka zawiera 250 stron formatu B-5, ponad 200 fotografii, zdjęć, grafik, kopii dokumentów.

O autorze:

Wiesław Maciuszczak, głogowianin mieszkający na stałe w Lublinie, absolwent „Mechanika” i Uniwersytetu Warszawskiego, historyk, menedżer, bibliofil, urzędnik. Członek TZG i SMGF (Twierdza Głogów), inspirator i inicjator wielu przedsięwzięć. Autor wykładów o historii wojskowej regionu. Autor haseł i artykułów Encyklopedii Ziemi Głogowskiej i in. Jest twórcą "Wehikułu czasu", swoistego kalendarium wydarzeń dziejów Głogowa. Wehikuł jest systematycznie uzupełniany, a znaleźć go można na stronie internetowej Towarzystwa Ziemi Głogowskiej (www.glogow.pl/tzg).


 

2.11.2009

Listopad skłania do wspomnień i wzruszeń. Zaczyna się od wizyt na nekropoliach. Głogowskie cmentarze to nie tylko te na Brzostowie i przy ul. Legnickiej. To też pamięć o byłych mieszkańcach i ich miejscach spoczynku. Ten miesiąc to również pamięć o wydarzeniach, które dla Głogowian mają wymiar szczególny. 91 lat temu kończyła się Wielka Wojna, która spowodowała, że Glogau stał się miastem pogranicza. Polska była niedaleko...

Zapraszamy do lektury kolejnego odcinka historycznej podróży po dziejach Głogowa [wehikuł czasu].


 

24.10.2009

Poniżej prezentujemy fotografie z konferencji organizowanej przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej p.t. „Sztuka sakralna na Ziemi Głogowskiej- okres romański”, jaka obyła się w dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Domu Uzdrowienia Chorych.

 

Obraz 221.jpg (153749 bytes) Obraz 222.jpg (199717 bytes) Obraz 225.jpg (188839 bytes)

Obraz 232.jpg (254612 bytes) Obraz 236.jpg (186248 bytes) Obraz 239.jpg (247837 bytes)

 Obraz 242.jpg (181617 bytes) Obraz 238.jpg (194274 bytes) Obraz 226.jpg (172285 bytes)

foto. D. Czaja

więcej zdjęć w galerii GPI


 

21.10.2009

Nowe wydawnictwo TZG

wpe1.jpg (39271 bytes)

Ukazało się kolejne wydawnictwo historyczne p.t. "Zakony i zgromadzenia zakonne na Ziemi Głogowskiej". Tym razem jest to zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji "Z dziejów Kościoła Katolickiego na Ziemi Głogowskiej" w latach 2005-2008. Prezentowane są artykuły 11 autorów. 

Książka liczy ponad 250 stron i kilkadziesiąt ilustracji, ale przede wszystkim stanowi ciekawy materiał poznawczy dotyczący historii Kościoła w Głogowie i na Ziemi Głogowskiej.

Książka po raz pierwszy dystrybuowana będzie podczas sobotniej konferencji „Sztuka sakralna na Ziemi Głogowskiej- okres romański”, a do księgarń trafi od poniedziałku.

 

Zadanie wsparte jest przez Gminę Miejską Głogów

 


 

19.10.2009

Wehikuł czasu  (zdarzyło się w Głogowie, Gross Glogau, Glogaw). Zapraszamy do kolejnego odcinka historycznej podróży po dziejach Głogowa. 


 

17.10.2009

Serdecznie zapraszamy na konferencję p.t. „Sztuka sakralna na Ziemi Głogowskiej- okres romański”.

Termin: 24 października (sobota) godz. 10.00

Miejsce: Dom Uzdrowienia Chorych (przy Kolegiacie)

 

Program konferencji:

10.00 - 10.05 – Powitanie

10.05- 10.30 - Wprowadzenie – „O kulturze chrześcijańskiej na Śląsku w czasach Piastów (koniec X do XIII w.) - Waldemar Hass

10.30– 11.00 - Architektura romańska na Śląsku - dr Kazimierz Ożóg

11.00 – 11.30 - Romańskie relikty kolegiaty i kościoła św. Mikołaja w świetle badań archeologiczno - architektonicznych – dr Krzysztof Czapla

11.30– 11.50 – Przerwa

11.50– 12.20 - Kościół dominikański w świetle przepisów zakonnych – dr Monika Ożóg

12.20 - 12.50 - Romańskie założenia kościelne na Ziemi Głogowskiej – Antoni Bok

12.50 – 13.00 – Podsumowanie konferencji

 

Wstęp wolny !

 

W czasie konferencji po raz pierwszy przedstawiona będzie książka „Zakony i Zgromadzenia Zakonne na Ziemi Głogowskiej”, zawierająca m.in. wykłady prezentowane na wcześniejszych konferencjach z cyklu „Z dziejów Kościoła Katolickiego na Ziemi Głogowskiej”.

wpe1.jpg (39271 bytes)

Zadanie wsparte jest przez Gminę Miejską Głogów

 


6.10.2009

poniżej zamieszczamy fotografie z wykładu p.t. "Medycyna w danym Głogowie"

01.JPG (175324 bytes) 04.JPG (205812 bytes) 05.JPG (203658 bytes) 06.JPG (196582 bytes)

foto. D. Czaja


 

5.10.2009

medycyna.jpg (99306 bytes)

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej zaprasza na wykład p.t.: „Medycyna w dawnym Głogowie”, który wygłosi Antoni Bok.

Tematy, które będą poruszane podczas wykładu:

1. Czym były średniowieczne szpitale i jakie były ich dalsze losy

2. Medycyna w łaźni 

3. O dżumie i innych zarazach 

4. Sylwetki głogowskich medyków 

5. Od szpitala Św. Ducha do szpitala miejskiego 

6. Fotoreportaż ze szpitala św. Elżbiety 

7. Głogowskie lazarety 

Zapraszamy w najbliższą środę 7.10.2009  godz. 17.00

Miejsce: PWSZ w Głogowie /przedwojenny szpital miejski/

Aula A na I piętrze

Wstęp wolny!

Zadanie dofinansowane przez Gminę Miejską Głogów


 

4.09.2009

Na rocznicowe uroczystości Obrony Głogowa Towarzystwo Ziemi Głogowskie prócz Encyklopedii Ziemi Głogowskiej i ulotek informacyjnych wydało karty pocztowe i okolicznościowy folder.

Karty pocztowe przedstawiają prace plastyczne laureatów konkursu „900 lat Obrony Głogowa 1109-2009”. Są to 3 rodzaje kart wydane w łącznej liczbie 40.000 egzemplarzy.

Folder to kilkunastostronicowy opis wydarzeń sprzed 900 lat, oparty na kronice Galla Anonima. Całość wzbogacona jest rysunkami i zdjęciami. Tekst napisał Antoni Bok. Nakład folderu to 10.000 egzemplarzy.

Całość (karty i foldery) przekazana została do głogowskiego ratusza i nieodpłatnie dystrybuowana będzie m.in. podczas uroczystości rocznicowych.

Środki na publikacje Towarzystwo Ziemi Głogowskiej pozyskało z Gminy Miejskiej Głogów w ramach konkursu ofert kulturalnych.

 

folder.JPG (46015 bytes) 01.jpg (1003918 bytes) 02.jpg (1051553 bytes) 03.jpg (1213390 bytes)


 

1.09.2009

Wehikuł czasu  (zdarzyło się w Głogowie, Gross Glogau, Glogaw)

Miesiąc w, którym rozpoczyna się w polskiej tradycji nowy roku szkolny, jest również miesiącem, w którym rozpoczęła się najstraszniejsza z wojen. W Głogowie o jej początku dowiedziano się z radia i transmitowanych wystąpień Hitlera. Bliskość granicy skutkowała podwyższonym stanem gotowości jednostek Landwery.

A 900 lat temu nasz wehikuł zatrzymuje się na polach podgrodzia zajętych przez tysiące obcych wojów….

Cd. w zakładce Wehikuł czasu


 

30.08.2009

Zamieszczamy ciekawy artykuł Henryki Podolińskiej wpisujący się  w tematykę Obrony Głogowa z 1109r. pt. Kościół grodowy (I) na Ostrowie Tumskim - historyczny świadek Obrony Głogowa.

 

koscio2.jpg (11414 bytes)


 

27.08.2009

ezg69.JPG (46283 bytes)

TZG wydało kolejny zeszyt Encyklopedii Ziemi Głogowskiej (nr 69). Tym razem poświęcony jest w całości 900 rocznicy Obrony Głogowa.

Na 28 stronach zawarte są następujące hasał: Wojna polsko – niemiecka w 1109r. (geneza i obrona Głogowa), Bolesław III Krzywousty, Bolesław Krzywousty a Głogów, Zbigniew, Grodzisko średniowieczne z XI – XII w. na Ostrowie Tumskim, Kościół grodowy, Obrona Głogowa w literaturze pięknej, Machiny oblężnicze, Rodzaje machin oblężniczych.

Wydawnictwo ukazało się dzięki dotacji Gminy Miejskiej Głogów.


 

25.08.2009

Informujemy, że w ubiegłym tygodniu na rynku wydawniczym pojawiło się trzecie już wznowienie książki autorstwa Przemysława Lewickiego pt. „Festung Glogau 1944-1945”. Ogromne zainteresowanie, które towarzyszyło dwóm poprzednim edycjom oraz ich błyskawiczne zniknięcie z półek księgarskich, spowodowało podjęcie decyzji o dodrukowaniu kolejnego nakładu. Tym razem do sprzedaży trafiło 1000 egzemplarzy tej pozycji. Można ją jeszcze nabyć w księgarniach na ul. Grodzkiej, Jedności Robotniczej oraz Al. Wolności. Dystrybucja prowadzona jest także przez Punkt Informacji Turystycznej w Ratuszu, salonik prasowy na ul. Grodzkiej oraz punkt sprzedaży pamiątek na ul. Sikorskiego (budynek Starostwa Powiatowego). [więcej]


 

24.08.2009

Dokładnie 900 lat temu wojska Henryka V dotarły pod Głogów. Rozpoczęła się obrona głogowskiego grodu.

Choć rocznicowe obchody przewidziane są na 5 i 6 września (szczegółowy program na www.1109.pl) , to już dziś TZG zainicjowało pewne działania, które polegały na rozdawaniu mieszkańcom naszego miasta ulotek informacyjnych opisujących wydarzenia sprzed 900 lat.

1.JPG (266890 bytes) 2.JPG (262412 bytes) 3.JPG (195381 bytes) foto. D. Czaja


18.08.2009

przewodnik.jpg (233354 bytes)

Ukazała się kolejna pozycja wydawnicza przygotowana przez TZG. Tym razem jest to przewodnik po Głogowie autorstwa Antoniego Boka.  Przewodnik zawiera m.in: informacje o Obronie Głogowa z 1109 r., Historii Głogowa, Miejskiej Trasie Turystycznej, Śródmieściu, Szlaku głogowskich fortyfikacji "Podziemnym Głogowie", Ścieżce Przyrodniczo-Rekreacyjnej, "Szlakiem pomników przyrody Głogowa".

Autor zamieścił także przykładowe wycieczki w okolice, przydatne informacje turystyczne i kulturalne.


 

11.08.2009

Wehikuł czasu  (zdarzyło się w Głogowie, Gross Glogau, Glogaw)

Sierpień w historii Głogowa to miesiąc wielkich wydarzeń, ważnych dla jego mieszkańców i dla naszej pamięci. Dziś wydarzenia przed lat 900, 60 i ostatnich, prawie wczoraj i przedwczoraj.

900 lat temu - 24 sierpnia 1109, niespodziewane forpoczty korpusu ekspedycyjnego cesarza Henryka V wpadają do przedbramia grodu. Odkryty przez Niemców nowy bród przez Odrę, niemal umożliwił zajęcie Głogowa. 

90 lat temu - w sierpniu 1939 r. głogowskie bataliony Wehrmachtu wróciły z ćwiczeń zgrywających na poligonie w Wędrzynie. Z oddziałami 18 Dywizji Piechoty żegnał się tam ich dowódca, generał Erich von Manstein, który został mianowany szefem sztabu Grupy Armii „Południe”. Niebawem dokona ataku na Polskę. W garnizonie trwają gorączkowe, choć starannie maskowane, przygotowania do wojny.  

27 lat temu – 31 sierpnia 1982 r. ma się odbyć pod Pomnikiem Dzieci Głogowskich manifestacja z okazji kolejnej rocznicy podpisania porozumień gdańskich. I tez słychać szczęk oręża, którym są pociski z gazem łzawiącym oddziałów ZOMO i kamienie manifestantów. W trakcie poszukiwań materiałów do tego odcinka okazało się, że zdjęcia powszechnie dostępne są tylko dwa, opublikowane w książce Ł. Kamińskiego, "Drogi do wolności Zagłębia Miedziowego". Legnica 2007. 

Zwracam się więc do Czytelników, internautów, o pomoc w znalezieniu pamiątek tego okresu. Z chęcią poznam również opis przeżyć z tego dnia, świadków i uczestników tych wydarzeń.

A 8 lat temu pożegnaliśmy sztandar 5 Brygady Artylerii. 

Prowadzi Wiesław Maciuszczak [wieslawmaciuszczak@interia.pl

Cd. w zakładce Wehikuł czasu


 

4.07.2009

Wehikuł czasu (zdarzyło się w Głogowie, Gross Glogau, Glogaw)

Dziś kolejny odcinek  głogowskiej podróży w czasie.

Wakacje i powodzie. I w tym roku żołnierze głogowscy pracowali w walce z żywiołem w Kotlinie Kłodzkiej. W PRL świętem państwowym był dzień 22 lipca, z tej okazji wielokrotnie dokonywano uroczystego oddawania  obiektów publicznych, szkól centrów handlowych, zakładów pracy in.. W Głogowie było to również przez wiele lat święto 5 Pomorskiej Brygady Artylerii Armat.

Prowadzi Wiesław Maciuszczak [wieslawmaciuszczak@interia.pl

W lipcu przed laty wydarzyło się .....

Cd. w zakładce Wehikuł czasu


 

24.06.2009

festung_ogladka.jpg (179961 bytes)

FESTUNG GLOGAU 1944-1945 ponownie w sprzedaży.

Ogromne zainteresowanie mieszkańców naszego miasta książką autorstwa Przemysława Lewickiego FESTUNG GLOGAU 1944-1945 spowodowało, ze pierwotny nakład w liczbie 500 egz. rozszedł się błyskawicznie, stając się najbardziej poszukiwaną książką w mieście. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom głogowian, TZG postanowiło dodrukować kolejne 500 egz. Książkę można kupić wyłącznie na terenie Głogowa, m.in. w księgarniach FENIKS na Al. Wolności i ul. Grodzkiej, w Zamku Książąt Głogowskich, w punkcie sprzedaży pamiątek w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Sikorskiego, a także w saloniku prasowym KOLPORTER na ul. Grodzkiej.  

 

Tematem książki są losy twierdzy głogowskiej na przełomie 1944 i 1945 roku, w ostatniej fazie II wojny światowej. Poruszone w niej kwestie dotyczą przede wszystkim wątków militarnych (walki o miasto, oddziały wojskowe, ich uzbrojenie i dowódcy), ale także wielu innych (obozy pracy, zaginione zabytki i dzieła sztuki, zbiorowe mogiły poległych, zniszczenie miasta w trakcie działań wojennych i już po ich zakończeniu). Całość została ujęta w formie kalendarium, jego treść uzupełniają raporty, meldunki wojskowe i rozkazy, doniesienia prasowe, a także prawie 150 fotografii, planów, map oraz innych dokumentów, które w większości nie były dotąd publikowane w Polsce. Głównym atutem książki jest jednak kilkadziesiąt relacji i wspomnień bezpośrednich świadków opisywanych wydarzeń, zarówno Niemców, Rosjan jak i Polaków. Ich przeżycia, przeważnie nieznane, często w dobitny sposób oddają grozę i tragizm tamtych dni, widzianych oczami oficerów, żołnierzy, personelu medycznego, duchownych, ale przede wszystkim zwykłych ludzi, którzy znaleźli się w ogniu prawie dwumiesięcznych walk. Doskonałym uzupełnieniem są zestawienia jednostek wojskowych, słownik ulic i obiektów, a także obszerna bibliografia, która obejmuje blisko 200 publikacji polskich i zagranicznych.

Książka jest pierwszym tomem serii wydawniczej GLOGOVIA MILITARIS, zainicjowanej  przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej.


 

19.06.2009

Wczoraj odbył się wykład o historii głogowskich wodociągów, który wygłosił Paweł Łachowski. Oto kilka zdjęć z wykładu (foto. D. Czaja i R. Dulat).

 

k_1.jpg (228115 bytes) k_2.jpg (228592 bytes) k_3.jpg (261644 bytes)

 

w_1.jpg (306587 bytes) w_2.jpg (264848 bytes) w_3.jpg (248744 bytes)


 

15.06.2009

Zapraszamy na kolejny wykład historyczny pod tytułem „Historia wodociągów w Głogowie”, który odbędzie się 18 czerwca (czwartek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Domu Uzdrowienia Chorych na Ostrowie Tumskim. Po wykładzie (ok. 18.00) planowane jest przejście do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Łąkowej.

 

Wykład wygłosi głogowski historyk mgr Paweł Łachowski.

Zadanie wsparte jest przez Gminę Miejską Głogów


 

3.06.2009

Wehikuł czasu (zdarzyło się w Głogowie, Gross Glogau, Glogaw)

Dziś kolejny odcinek  głogowskiej podróży w czasie.

Czerwiec - początek lata. Zrównanie dnia z nocą. Czas sprzyjający wojnom i podróżom. nic nie robieniu i ważnym wydarzeniom. Prowadzi Wiesław Maciuszczak [wieslawmaciuszczak@interia.pl]. W czerwcu przed laty wydarzyło się ....

Cd. w zakładce Wehikuł czasu


 

29.05.2009

Informujemy, że w sprzedaży znajduje się książka autorstwa Przemysława Lewickiego pt. „Festung Glogau 1944-1945”. Jej tematem są tragiczne losy Głogowa pod koniec II wojny światowej, od momentu ogłoszenia miasta twierdzą latem 1944 roku, poprzez prawie dwa miesiące oblężenia na początku 1945 roku, aż do przybycia pierwszych osadników i ukształtowania się administracji państwowej. [więcej]

 

festung_ogladka.jpg (179961 bytes)


 

28.05.2009

KONKURS NA PROJEKT POCZTÓWKI „900 lat Obrony Głogowa 1109 - 2009”ROZSTRZYGNIĘTY

Komisja konkursowa w dniu 27 maja b.r. dokonała rozstrzygnięcia konkursu na projekt pocztówki związany z Obroną Głogowa 1109. spośród ok. 100 prac, jakie wpłynęły do organizatorów wytypowano następujących laureatów:

W kategorii szkoły podstawowe zwyciężyli:
1 - Małgosia ZIĘBA (SP10)
2 - Sara JIRI (SP6)
3 - Bartosz WIĘDŁOCHA (SP10) i Julia KOTULA (SP10)

W kategorii gimnazja zwyciężyli:
1 - Ania MIKOŁAJCZAK (G4)
2 - Paulina OKRZYMOWSKA (G5)
trzeciego miejsca nie przyznano

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne zwyciężyli:
1 - Zuzanna FRANCZUK (1LO)
2 - Dorota SZYSZKA (1LO)
3 - Mateusz ZAWADA (1LO)

W kategorii dorośli komisja nie nagrodziła prac.


Zwycięskie prace w każdej z kategorii zostaną wydrukowane w formie pocztówki, opatrzone na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora pracy.

Wszyscy laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Głogowa.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, nauczycielom i opiekunom oraz rodzicom. 

 

k1.jpg (57213 bytes) k2.jpg (69987 bytes) k3.jpg (56825 bytes)


5.05.2009

23 kwietnia odbył się w Klubie Pegaz wykład Petra Kozaka, Czecha zajmującego się historią Głogowa p.t. "SZLACHTA KONTRA MIESZCZANIE: KRYZYS LAT 1488 i 1493".

W tym miejscu prezentujemy tekst wykładu. Zapraszamy do lektury.


 

3.05.2009

Wehikuł czasu (zdarzyło się w Głogowie, Gross Glogau, Glogaw)

..... prezentujemy tu wydarzenia, które odcisnęły się w historii naszego miasta różnym piętnem. Przypominamy fakty znane bardziej i mniej. Z reguły nie są to kamienie milowe Historii, ale drobiny historycznego kurzu, który jeszcze unosi się w bibliotekach, muzeach, archiwach czy odgrzebywanych zakamarkach Starego Miasta. Z trudem przeciska na światło dzienne.

Dziś majowy odcinek  głogowskiej podróży w czasie – prowadzi Wiesław Maciuszczak [wieslawmaciuszczak@interia.pl]

Dalszy ciąg opowieści wehikułu w zakładce WEHIKUŁ CZASU


 

16.04.2008

 

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej serdecznie zaprasza na wykład pana Petra Kozáka autora książki ZROD STAVOVSKÉHO HLOHOVSKA” (Narodziny systemu stanowego w księstwie głogowskim). Jest on pracownikiem Archiwum w Opawie oraz absolwentem tamtejszego Uniwersytetu Śląskiego. Badając przeszłość Śląska oraz księstwa głogowskiego spędził on też pewien czas na stypendium we Wrocławiu.

Osoby, które chciałyby spotkać się z autorem i usłyszeć co nieco o jego książce (tekst jego wystąpienia zastał przetłumaczony na język polski) serdecznie zapraszamy do Spółdzielczego Dom Kultury „Pegaz” przy ul. Gwiaździstej 3a., 23. 04. 2009 r. (czwartek) o godzinie 17.00.

Więcej o książce


 

15.04.2009

Wehikuł czasu (zdarzyło się w Głogowie, Gross Glogau, Glogaw)

 

..... prezentujemy tu wydarzenia, które odcisnęły się w historii naszego miasta różnym piętnem. Przypominamy fakty znane bardziej i mniej. Z reguły nie są to kamienie milowe Historii, ale drobiny historycznego kurzu, który jeszcze unosi się w bibliotekach, muzeach, archiwach czy odgrzebywanych zakamarkach Starego Miasta. Z trudem przeciska na światło dzienne.

Dziś kwietniowy odcinek  głogowskiej podróży w czasie – prowadzi Wiesław Maciuszczak [wieslawmaciuszczak@interia.pl]

Cd. w zakładce Wehikuł czasu


 

9.04.2009

Przy okazji świąt Wielkiej Nocy przedstawiamy pewną ciekawostkę.

W głogowskiej kolegiacie przechowywany jest obraz „Zmartwychwstanie Jezusa”, który został namalowany w 1942 roku, na prześcieradle, przez dwóch francuskich jeńców wojennych: F. Vuillemina z Paryża i A. Paquineta z Poitiers.

 

obraz_kolegiata.jpg (34132 bytes)


 

7.04.2009

TOWARZYSTWO ZIEMI GŁOGOWSKIEJ I URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE
ZACHĘCAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA PROJEKT POCZTÓWKI "900 LAT OBRONY GŁOGOWA 1109-2009"

 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalistów, młodzieży szkół ponad gimnazjalnych oraz osób dorosłych.

Tematyka konkursu obejmuje wycinek historii Naszego regionu-Obronę Głogowa 1109 roku.

Ciekawa forma konkursu-projekt pocztówki pozwala na wzięcie w nim udziału jak największej liczbie uczestników. Mamy nadzieję, że bliska Głogowianom tematyka związana z historią Regionu i Polski oraz ufundowane nagrody przyczynią się do licznego udziału w konkursie dzieci, młodzieży i osób dorosłych .

Osoba odpowiedzialna za konkurs z ramienia TZG: Dariusz Czaja tel. 603459213

Regulamin

Załącznik


 

3.04.2009

1 kwietnia, w dniu rocznicy zakończenia walk o Głogów z 1945 r. Odbył się zapowiadany wykład pt. Głogów, którego już niema - koszary dla wojska”.

 

004a.jpg (188602 bytes) 006a.jpg (174669 bytes) 009a.jpg (179760 bytes) 010a.jpg (160357 bytes) 011a.jpg (163931 bytes)

foto. D. Czaja


 

25.03.2009

Zapraszamy na kolejny wykład historyczny pod tytułem „Głogów, którego już niema - koszary dla wojska”, który odbędzie się 1 kwietnia o godz. 17.00 w Klubie Garnizonowym. 

 

W Głogowie koszary strzelają w niebo jak grzyby po deszczu” - miało donosić Radio Luksemburg w końcu lat trzydziestych XX wieku. Tak komentowano gwałtowny rozwój Wehrmachtu. Ale głogowskie koszary to nie tylko ta dzisiejsza „resztówka” miedzy ul. Sikorskiego a Wojska Polskiego. To wiele budowli na Ostrowie Tumskim, Starym Mieście i w Żarkowie. 

W trakcie wykładu  można się będzie również dowiedzieć co miał wspólnego z Alsenkaserne hetman Stefan Czarniecki. Co mieściło się wokół Kolegiaty oraz czy pruski mur jest trwalszy od żelbetonu.

Wykład wygłosi mgr Wiesław Maciuszczak, głogowianin, historyk wojskowości, regionalista.

Zadanie wsparte jest przez Gminę Miejską Głogów


 

19.03.2009

ksiazka_kozaka.jpg (74872 bytes)

Ukazała się nowa książka o historii Ziemi Głogowskie autorstwa Czecha - Petra Kozáka "Zrod stavovského Hlohovska" (Narodziny systemu stanowego w księstwie głogowskim) [więcej]


 

12.03.2009

Dzięki staraniom głogowskich Redemptorystów i władz miasta, na stałe powraca do Głogowa obraz „Pokuta św. Hieronima”. To wybitne dzieło sztuki pochodzi z 1508 r. i powstało w kręgu Łukasza Cranacha Starszego. Przed wojną obraz wisiał w głogowskiej kolegiacie. Po wojnie trafił do Barda Śląskiego (Muzeum Sztuki Sakralnej). Uroczyste przekazanie obrazu odbędzie się w sobotę 14 marca o godz. 18.00 w kościele św. Klemensa.


 

11.03.2009

Wehikuł czasu (zdarzyło się w Głogowie, Gross Glogau, Glogaw)

Głogowska podróż w czasie..... Prezentujemy tu wydarzenia, które odcisnęły się w historii naszego miasta różnym piętnem. Przypominamy fakty znane bardziej i mniej. Z reguły nie są to kamienie milowe Historii, ale drobiny historycznego kurzu, który jeszcze unosi się w bibliotekach, muzeach, archiwach czy odgrzebywanych zakamarkach Starego Miasta. Z trudem przeciska na światło dzienne.


Prezentacja ta jest subiektywną projekcją zainteresowań autora i chęcią przedstawienia ich odwiedzającym te strony. Swoistym, popularnym dawniej  „silva rerum”. Co miesiąc będziemy zamieszczać kilka mikroopowieści o tym co się wydarzyło w tym miesiącu w przeszłości. Tak więc np. w marcu 2010 przybędą kolejne „wydarzenia marcowe”. Wiele z nich będzie nosiło mundur, z niektórych dochodzić będzie szczęk oręża. Bo taka była historia Miasta I Twierdzy.

Operatorem naszej podróży jest Wiesław Maciuszczak, głogowianin, absolwent „Mechanika” i historii na Uniwersytecie Warszawskim, historyk wojskowości, regionalista, urzędnik.... 

Wszelkie uwagi, pytania, podpowiedzi, pomysły itd. można kierować na adres wieslawmaciuszczak@interia.pl Dalszy ciąg opowieści wehikułu w zakładce KALENDARIUM


10.03.2009

Ruszyła strona www.1109.pl na której zamieszczone są informacje historyczne o Obronie Głogowa w 1109r. Na bieżąco będą tam też zamieszczane informacje o uroczystościach, konkursach, spotkaniach związanych z 900 rocznicą. Strona współtworzona jest przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej.


Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie naszego stowarzyszenia i zapraszamy również w tym roku do przekazania swojego 1% podatku na rzecz TZG.

 

Podobnie jak w zeszłym roku procedura ta jest bardzo prosta. Wystarczy wpisać nazwę naszej organizacji i nr KRS w odpowiedniej rubryce PIT  !

Dane potrzebne do zawarcia informacji w zeznaniu podatkowym:

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

67-200 Głogów, ul. Brama Brzostowska 1

NR KRS: 0000101660