Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

W tym miejscu publikujemy dokumenty dotyczące zarządzania kryzysowego - menu po prawej stronie.

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.