Ogłoszenia

Konkurs na dyrektora.

Prezydent Miasta Głogowa ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora w dwóch placówkach przedszkolnych: Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Głogowie, Al. Wolności 17, 67-200 Głogów i Przedszkolu Publicznym Nr 10 Sto Pociech w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 14, 67-200 Głogów.


Pobierz: Ogłoszenie (PDF)

Informacja o wykazie nieruchomości

Prezydent Miasta Głogowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Nr WO.DOK.0050.69.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zobacz wykaz nieruchomości - WYKAZ

Ogłoszenie o przetargu - dz. 248 obr. 11

PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Głogowie przy ul. Akacjowej, w obrębie 11 „Krzepów” – AM 2, oznaczonej nr geodezyjnym 248 o powierzchni 974 m2, ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr LE1G/00098767/8, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów.

Zobacz ogłoszenie o przetargu - OGŁOSZENIE

Informacja o wykazie nieruchomości

Prezydent Miasta Głogowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Nr WO.DOK.0050.68.2017 z dnia 07.04.2017 r., przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Zobacz wykaz nieruchomości - WYKAZ

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.