Ogłoszenia

Informacja o wykazie nieruchomości

Prezydent Miasta Głogowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Nr WO.DOK.0050.217.2018 z dnia 02.11.2018 r., przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zobacz wykaz nieruchomości - WYKAZ

Konsultacje.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019".

Czytaj więcej: Konsultacje.

Informacja o wykazie nieruchomości

Prezydent Miasta Głogowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Nr WO.DOK.0050.216.2018 z dnia 02.11.2018 r., przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Czytaj więcej: Informacja o wykazie nieruchomości

Informacja o wykazie nieruchomości

Prezydent Miasta Głogowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Nr WO.DOK.0050.211.2018 z dnia 23.10.2018 r., przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Czytaj więcej: Informacja o wykazie nieruchomości

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.