Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. 88/1 w obrębie 3 "Wyspa Katedralna"

PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 88/1 o powierzchni 6980 m2, położonej w Głogowie przy ul. Dzieci Głogowskich, w obrębie 3 „Wyspa Katedralna”, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00036801/7, przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów.

Zobacz ogłoszenie o przetargu - OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Osadników 2B/1

PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ulicy Osadników 2B w Głogowie, o powierzchni użytkowej 67,92 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 83,67 m2 oraz udziałem wynoszącym 3144/10000 części w nieruchomości wspólnej i w prawie własności działki gruntu oznaczonej nr geod. 238 o powierzchni 1951 m2, położonej w obrębie 11 „Krzepów” – AM 1, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00025888/0.

Zobacz ogłoszenie o przetargu - OGŁOSZENIE

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.