Kontakt

Urząd Miejski w Głogowie

Rynek 10
67-200 Głogów

Adresy poczty elektronicznej:
Adres ogólny: sekretariat@glogow.um.gov.pl

Sekretarz Gminy Miejskiej

Katarzyna Brasse-Juźwiak
tel. 76 7265 406

Skarbnik Gminy Miejskiej

Anna Malica
tel. 76 7265 405

Doradca Prezydenta Miasta

Marta Dytwińska-Gawrońska (kontakt z mediami)
tel. 76 7265 429
kom. 722 132 525

email: mdytwinska@glogow.um.gov.pl

Telefony

Bezpłatny telefon interwencyjny: 0 800 703 733

numer kierunkowy do Głogowa - 76

Kancelaria ogólna (informacja): 7265 400
Sekretariat prezydenta: 7265 401 lub 450
Biuro Obsługi Mieszkańca: 7265 501 do 504
Urząd Stanu Cywilnego: 7265 600 do 603
Urząd Stanu Cywilnego mieści się przy ulicy:
Sikorskiego 21
67-200 Głogów

Faxy

Kancelaria ogólna: 7265 599
Sekretariat prezydenta: 7265 598
Referat zamówień publicznych: 7265 437
Wydział Promocji Miasta: 7265 434
Wydział Komunlany: 7265 575
Wydział Administracyjno-Gospodarczy: 7265 595

Wykaz wszystkich numerów telefonów

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.