Sesja Rady Miejskiej

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Głogowie, która rozpocznie się w dniu 24 listopada 2015 r. o godzinie 16 w sali rajców w Ratuszu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:

2.1 zmiany Uchwały Nr XII/92/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego w ramach realizowanego zadania pn. „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i K. Sprawiedliwego” na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości,

2.2 zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2015 rok,

2.3 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów,

2.4 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

2.5 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie GMG,

2.6 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2016 r.,

2.7 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

2.8 ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu ich pobierania,

2.9 uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016– 2020,

2.10 zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2016 r.,

2.11 udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę i odprowadzanie ścieków w 2016 roku,

2.12 oddalenia wezwania do usunięcia przez Radę Miejską w Głogowie naruszenia prawa poprzez podjęcie Uchwały Nr LVIII/374/14 z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie,

2.13 uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok,

2.14 ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów,

2.15 uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Głogowie.

  1. Przyjęcie protokołu.
  2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
  3. Interpelacje i wnioski.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie sesji.

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności