Obwieszczenie Starosty Głogowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

Głogów, dnia 10 grudnia 2015 roku
Urząd miasta w Głogowie Rynek 10, 67-200 Głogów

Stosownie do art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji iwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 roku, poz. 687 z późniejszymi zmianami) Wydział Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w Głogowie zwraca się z prośbą o podanie w sposób zwyczajowo przyjęty do publicznej wiadomości, (tj. zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Miasta w Głogowie oraz na tablicy ogłoszeń), informacji o wydanej decyzji Starosty Głogowskiego nr 6664.2015 z dnia 9.12.2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: "Budowa drogi gminnej, łącznika pomiędzy ul. Perseusza i ul. Oriona w Głogowie w ramach realizacji zadania: Przebudowa drogi wewnętrzenej - budowa drogi gminnej, łącznika pomiędzy ul. Perseusza i ul. Oriona w Głogowie.

Wicestarosta
Wojciech Borecki

W załączeniu:
obwieszczenie Starosty Głogowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego


Głogów, dnia 10 grudnia 2015 roku

Obwieszczenie Starosty Głogowskiego

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267, z późniejszymi zmianami)
zawiadamia się
że Starosta Głogowski decyzją nr 664.2015 z dnia 9.12.2015 roku udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Prezydentowi Miasta Głogowa pn.: "Budowa drogi gminnej, łącznika pomiędzy ul. Perseusza i ul. Oriona w Głogowie" na działkach nr ewid. 7/2,9 - nieruchomości gruntowe wymagające tymczasowego zajęcia dla obiektów budowlanych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji oraz na działkach nr ewid. 12,13 (13/1,13/2), 15 (15/1, 15/2, 15/3), 16 (16/1, 16/2), 14, 10,2 (10/3, 10/4), 19/5 (19/6, 19/7), 21 (21/1, 21/2), 20 (20/1, 20/2), 24 (24/1, 24/2), 25 (25/1, 25/2) - nieruchomości gruntowe przewidziane do zajęcia pod pas drogowy objęte liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, obręb 18 "Kopernik", jednostka ewidencyjna miasto Głogów.

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren zostały oznaczone pogrubioną czcionką.

Powyższą decyzją zatwierdzono podział nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa - stan dotychczasowyNieruchomość gruntowa - stan po podzialeObręb i jednostka ewidencyjna
Pod drogęPozostała część nieruchomości
13 o pow. 0,1584ha
KW LE1G/00051889/8
13/1
o pow 0,0499 ha
13/2
o pow. 0,1085 ha
18 "Kopernik" jedn. ewid. miasto Głogów
15
o pow. 0,1770 ha
KW LE1G/00025624/2
15/1 o pow. 0,0497 ha 15/2 o pow. 0,1241 ha 18 "Kopernik" jedn. ewid. miasto Głogów 
15/3 o pow. 0,0032 ha
16
o pow. 0,1770 ha
KW LE1G/00025624/2
16/2 o pow. 0,0188 ha 16/1 o pow. 0,4242 ha 18 "Kopernik" jedn. ewid. miasto Głogów
10/2
o pow. 0,6508ha
KW LE1G/00055224/7
10/3 o pow. 0,0311 ha 10/4 o pow. 0,6197 ha  18 "Kopernik" jedn. ewid. miasto Głogów
19/5
o pow. 0,2723 ha
KW LE1G/00055242/9
19/6 o pow. 0,0777 ha 19/7 o pow. 0,1946 ha  18 "Kopernik" jedn. ewid. miasto Głogów
21
o pow. 0,0159 ha
KW LE1G/00024443/2
21/1 o pow 0,0001 ha  21/2 o pow. 0,0158 ha   18 "Kopernik" jedn. ewid. miasto Głogów
20
o pow. 0,2851 ha
KW LE1G/00025242/0
20/2 o pow 0,0021 ha  20/1 o pow. 0,2830 ha  18 "Kopernik" jedn. ewid. miasto Głogów
24
o pow. 0,0945 ha
KW LE1G/00025746/3
24/1 o pow. 0,0100 ha  24/2 o pow. 0845 ha   18 "Kopernik" jedn. ewid. miasto Głogów
25 o pow. 0,0500 ha
KW LE1G/00052128/3
25/1 o pow. 0,0011 ha  25/2 o pow. 0,0489 ha   18 "Kopernik" jedn. ewid. miasto Głogów

Działki nr ewid. 13/1, 15/1, 15/3, 16/2, 10/3, 19/6, 21/1, 20/2, 24/1, 25/1 położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji powstałe w wyniku podziału nieruchomości z mocy prawa przechodzą na własność Gminy Miejskiej Głogów z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 4f i w nawiązaniu do art. 18 ust. 1f ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczoew, za nieruchomości prejęte pod realizację inwestycji drogowej i przekazane na własność Gminy Jerzmanowa przysługuje odszkodowanie.

Jednocześnie informuję, iż z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Wydziale Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 21, 67-200 Głogów pokój 19/1, w godzinach od 7:30-15:30.

W związku z powyższym zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj od dnia ukazania się obwieszczenia odpowiednio na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie, w zakładce BIP, a także na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta w Głogowie, a także w prasie lokalnej

Wicestarosta
Wojciech Borecki

Pobierz skan dokumentu w formacie PDF

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności