Informacja - konsultacje.

Informacja z przebiegu konsultacji "Gminnego Programu Profialkatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2019".


Zobacz - INFORMACJA

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.