Ogłoszenie o przetargu dz. 88/1 obręb 3 ul. Dzieci Głogowskich

PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 88/1 o powierzchni 6980 m2, położonej w Głogowie przy ul. Dzieci Głogowskich, w obrębie 3 „Wyspa Katedralna”, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00036801/7, przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów.

Zobacz ogłoszenie o przetargu - OGŁOSZENIE

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.