Protokół - diabetologia.

Protokół z otwarcia ofert na wybór realizatora w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej.


Zobacz protokół - PROTOKÓŁ

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.