Pliki dostępne są w formacie pdf

[o Encyklopedii Ziemi Głogowskiej]

Nr zeszytu Zawartość Zeszyt
1 Elyan Kasper
Figury z Bramy Odrzańskiej
Gród piastowski
Gryphius Andreas
Güntherowie
Jan z Głogowa
Klaryski
Miecz Rady Miejskiej Głogowa
Mury obronne
Rok 1945 - Zarząd Miejski
Rok 1945 - zniszczenia wojenne
Tympanon z kościoła p. w. św. Mikołaja
2 Dominikanie
Henryk III
Konrad I
Teatr jezuicki
Teatr w Głogowie - dzieje budynku
Teatr w Głogowie - życie teatralne do 1945 roku
Twierdza Głogów - okres austriacki
Twierdza Głogów - lata 1740-1814
Twierdza Głogów - likwidacja
Żukowice
3 Archidiakonat
Herby księstwa głogowskiego
Kina: "Primus-Palast" i "Schauburg"
Kolegiata (X do XIII wiek)
Kolegiata (XV wiek)
Kolegiata (XV do XIX wiek)
Obiszów - skarb
Przemko
Schultze Valentin Christian
Tymczasowa Komisja Doradcza
4 Franciszkanie
Gostyń - grodzisko
Grodowiec - kościół p.w. św. Jana Chrzciciela - historia kościoła
Grodowiec - kościół p.w. św. Jana Chrzciciela - architektura
Gryphius Andreas - "Ukochana kolczasta róża" (Die Geliebte Dornrose)
Kapelusz targowy
Odra - zmiana koryta w XVIII wieku
Pastorius Joachim
Rzeczyca - kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej
Szymocin - kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św.
5 Fundacja Na Rzecz Odbudowy Teatru im. Andreasa Gryphiusa
Głogów w literaturze niemieckiej
Gryphius Andreas - "Piastus"
Piersna - kościół p.w. Nawiedzenia NMP
Polska administracja wodna w Głogowie
Salomea
Słoćwina - skarb
Teatr w Głogowie - plany odbudowy
Teatr w Głogowie - ruch amatorski
Żukowice - kościół p.w. św. Jadwigi

6 Bytom Odrzański – Schönaicheum
Dziadoszanie
Felbiger Jan Ignacy
Grębocice – kościół p.w. św. Marcina
Jan z Głogowa – filozofia
Kwielice – kościół p. w. św. Michała Archanioła
Odra – wały przeciwpowodziowe
Scultetus Jonas
Skarb z „Milany”
Umiński Jan Nepomucen

7 Atlas Śląska Wielanda
Cureus Joachim
Głogów wczesnośredniowieczny
Grębocice w średniowieczu
Jadwiga córka Henryka V Żelaznego
Krzepów – kościół p. w. Najświętszego Serca Jezusowego
Miejska Biblioteka Publiczna
Przemków
Reformacja w Głogowie
Żukowice – pałac
8 Bogedain Józef Bernard
Brzeg Głogowski – pałac
Cholera w Głogowie
Drukarstwo w Głogowie
Grębocice w czasach nowoSytnych
Gród plemienny
Kina po 1945 roku
Kotla – cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich
Lindenruh – zakład druku ozdobnego
Żydzi w Głogowie
9 Annales Glogovienses
Campanini Barberina
Flemmingowie
Glogauer Liederbuch
Grębocice – wykopaliska
Jerzmanowa – gmina
Jerzmanowa – historia
Królak Adam Witold
Schoneus Andreas
Wodowskaz głogowski
10 Chociemyśl – ofiara końska
Grębocice – zabytki architektury
Grosz Głogowski
Herb Głogowa
Kościół Zielonoświątkowy
Papiernia głogowska
Pomnik „Dzieci Głogowa”
Redemptoryści
Zjazd głogowski w 1462 roku
Zygmunt Stary

 11 Archiwum głogowskie
Grób unietycki w Głogowie
Jan archidiakon głogowski
Koło Kulturalno-Oświatowe
Maimon Salomon
Ratusz - architektura
Ratusz - historia budynku
Ratusz - odbudowa
Sukiennicy
Świadkowie Jehowy
 
12 Czarnkowski Jan Paweł
Grębocice - gmina
Hoffmann Hermann
Kamera głogowska
Karnkowski Jan
Katarzyna Telniczanka
Kotla - osada z okresu wp3ywów rzymskich
"Kronika Głogowska"
Teatr na wodzie
Żukowice - grób unietycki
 
13 Czarna śmierć
Ewergeci
Jaczów - kościół p.w. Apostołów Szymona i Tadeusza Judy
Kolegium jezuickie
Kościół grekokatolicki
Madonna Głogowska Cranacha
PSS w Głogowie - powstanie
Szczepów - historia
Szczepów - sztylet brązowy
Zespół Szkół Samochodowych
 
14 Apteki w średniowiecznym Głogowie
Gaworzyce - mauzoleum
Gospodarka g3ogowska w końcu XVIII wieku
Henryk VII Rumpold
Jakubów - kościół p.w. św. Jakuba Większego
Kromolin - skarb wczesnobrązowy
Odra - dzieje regulacji (1)
Odra - dzieje regulacji (2)
Opitz (Opitius) Martin
Sąd Okręgowy i Grodzki w Głogowie
 
15 Beginki
Brzeg Głogowski - kościół p.w. Bożego Ciała
Fülleborn Georg Gustaw
Henryk V Żelazny
Jerzmanowa - gospodarka gminy
Kotla - berło sztyletowe
Kurów Wielki - kościół p.w. św. Jana Chrzciciela
Odra - dzieje regulacji (3)
Sport głogowski po 1945 roku
Szczepów - pałac

 

16 Baptyści
Biblioteka Pedagogiczna
Fülleborn Georg Gustaw - pisma
Jan II
Kościół p.w. Bożego Ciała - historia
Krzyże i kapliczki pokutne (1)
Krzyże i kapliczki pokutne (2)
Nosocice - wczesnośredniowieczna łaźnia
Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego "Odra-2"
Wieża zamku głogowskiego
 
17 Anabaptyści
Architektura powojennego Głogowa (1)
Architektura powojennego Głogowa (2)
Brzostów - kościół p.w. św. Wawrzyńca
Dalków - wieża mieszkalna
Fabrycjusz Jakub
Jezuici (1)
Skarb z G3ogowa
Twierdza G3ogów - wartownia z 1925 roku
Żegluga na Odrze - dzieje (1)
 
18 Duchacy
Jezuici (2)
Kościół p.w. Bożego Ciała - architektura
Specht Joachim
Stanko Jan
Stare Miasto - po 1945 roku
Trzęsów - grób kultury łużyckiej
Twierdza Głogów - Oderstellung
Wojna piwna
Żegluga na Odrze - dzieje (2)
 
19 Drogowskazy leśne
Glinica - cmentarzysko szkieletowe
Kościół p.w. Bożego Ciała - odbudowa
Łaźnia i łaziebnicy
Medycyna w departamencie głogowskim
Obozy
Scholarowie głogowscy
Solfa Jan
Stowarzyszenie Badaczy Pisma Św.
Twierdza Głogów - wieża artyleryjska
 
20 Gebauer Piotr
Głogów - etymologia nazwy
Kłobuczyn - kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej
Krzepielów - kościół p.w. św. Marcina
Mechtylda (Matylda) - Żona Henryka III
Obraz wotywny kanonika L.G.
Przesądy odrzańskich wodniaków
Rok 1945 - początki handlu
WDI O/Głogów
 
21 Dom Kultury „Pegaz”
Górka – skarb wczesnobrązowy
Izba Muzealna w Głogowie
Krzydłowice – lokacja miejska
Kurów Wielki – ambona w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela
Odra – pociągi holownicze
Pruski garnizon wojskowy
Rzemiosło po 1945 r.
Werner Fryderyk Bernard
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy
22 Cmentarze głogowskie
Czerna – dwór, historia
Głogowskie Spotkania Jazzowe
„Graal”
Kromolin – cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej
Ludność kamery głogowskiej w II połowie XVIII w.
Parki dworskie
Plany nowego portu
Staroluteranie
Twierdza Głogów – „Blockhaus Schanze”
23 Adwentyści Dnia Siódmego
Fryderyk z Bunthense
Głogowski strój ludowy
Głogów – założenie miasta
Grochowice – Stachuriada
Konrad Garbaty
Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski (1)
Kurów Wielki – chrzcielnica w kościele parafialnym
Rapocin – kościół p.w. św. Wawrzyńca
Temida średniowieczna (1)
24 Chronostych
Glinica – pałac
Jakub z Głogowa
Klub Inteligencji Katolickiej
Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski (2)
II Liceum Ogólnokształcące (1)
Sława – szkolnictwo po 1945 roku
Temida średniowieczna (2)
Wyszanów – ruina kościoła p.w. św. Michała
Zameczno – cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej
25 Czerna – dwór, architektura
Henryk VIII Wróbel
Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego (1)
Kromolin – osada wczesnosłowiańska
II Liceum Ogólnokształcące (2)
Obora
Państwowa Szkoła Muzyczna
Reuter Fritz
Spółdzielnia księgarska „Samorządowiec”
Twierdza Głogów – bastiony
26 Antyfonarz klarysek
Domaniowice – osada wczesnośredniowieczna
Gaworzyce – bunt chłopów
Kromolin - pałac
Kurów Wielki – płyta nagrobna Franciszka Karola Bronne
I Liceum Ogólnokształcące (1)
Odra – stan czystości wód
Prawosławni
Sława – rok 1945
Sława – szpital
27 Album Geisslera
Dalków - pałac
Henryk III - kancelaria
Henryk IX
Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego (2)
Kościół p.w. św. Mikołaja – okres romański
Sława – powstanie władz oświatowych w 1945 r.
Trzęsów – cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej
Wodociągi
Związek buddyjski Karma Kagyu
28 Blaschke Julius
Dankowice - pałac
Grodowiec – sanktuarium maryjne (1)
Grodowiec – sanktuarium maryjne (2)
Kaplica loretańska w Głogowie
Kasztelanowie głogowscy
Piotrowice – dąb „Chrobry”
Rechenbergowie i Barwitzowie w Sławie
Wallenstein jako książę głogowski
Wojewódzkie Warsztaty Teatralne
29 Bractwa religijne (1)
Cyganie (Roma) w Głogowie
Henryk XI
Hryhorowicz Józef
I Liceum Ogólnokształcące (2)
Marchia głogowska
Sława – nieszczęścia i klęski żywiołowe
Sława – powstanie Urzędu Pocztowo Telekomunikacyjnego
Wojna śląska 1741 roku
Zamek głogowski – dawna kolekcja obrazów
30 Bonerowie
Bractwa religijne (2)
Głogów 1945 – wojskowa komenda miasta
Haczkowski Józef
Odra – powódź w 1903 roku
Scultetus Hieronim
Sława – obozy pracy
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana z Głogowa
Szymocin – tryptyk gotycki
Zespół Szkół Ekonomicznych
31 Benkowitz Karol Fryderyk
Bractwa religijne (3)
Cegłówka gmina Sława
Kolej w Głogowie
Kwartniki głogowskie 1290-1342 (?)
Müller Eduard
Poufny memoriał
Pożary w Głogowie
Rozruchy i tumulty miejskie
Towarzystwo Narodowe
32 Kronika Ludwika Stępczaka
Przybyszów (1)
Sława – apteka
Sława – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
Sława – kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła
Sława – pałac
Sława – powołanie organów Milicji Obywatelskiej
Sławskie księgozbiory
Stępczak Ludwik
Towarzystwo Przyjaciół Sławy
33 Edykt tolerancyjny – 1.IV.1755 r.
Kościół p.w. św. Mikołaja - monstrancja
Lasy okolic Sławy
Obrona Głogowa w 1109 roku
Odra - sezon nawigacyjny
Pastorius Joachim – pisma
Schäffer Marcin Fryderyk
Schönaich Jerzy – właściciel zamku w Siedlisku
Siedlisko – zamek (1)
Tomkiewicz Kazimierz
34 Funck Joachim
Głogowskie Towarzystwo Historyczne
Grodowiec – kalwaria
Nazewnictwo miejscowe
Polski Czerwony KrzyS – powstanie
Rada książęca
Rosa Bernard
Rosa Bernard – pisma
Siedlisko – zamek (2)
"Skorpion" - Osiedlowy Klub na Osiedlu Kopernik w Głogowie
35 Pieczęcie miejskie
Kościół ewangelicki „Łódź Chrystusowa”
Kościół Pokoju
Odra - spławianie zboża
Prezentacje Poetyckie "Dzieci z Poezją"
Siedlisko – kaplica zamkowa
Sława – akcje społeczne
Sława - Haugwitzowie
Wielka własność ziemska XIII wieku
Wielka własność ziemska XIV wieku
36 Cukrownia Głogów
Gmina ewangelicka w Głogowie (1)
Hutnictwo z okolic Głogowa w VI-VII wieku
Jan Gloger – złotnik krakowski
Klimat Głogowa
Przybyszów (2)
Rozwój osadnictwa w XV i XVI wieku
Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy
Szymocin – ambona w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
Wolańska Estella
37 Anomalie pogodowe
Duchowieństwo głogowskie w drugiej połowie XVIII wieku
Elektrownia głogowska (1)
Fundacja do Badań nad Niemieckim Obszarem Etnicznym i Kulturalnym
Gmina ewangelicka w Głogowie (2)
Kuźnictwo z okolic Głogowa z VI-VII wieku
Rybołówstwo w okresie plemiennym
Stocznia Głogów
Winiarstwo na Ziemi Głogowskiej
Zweig Arnold
38 Brzostów
Bytom Odrzański w średniowieczu
Gospodarka głogowska w XIX wieku
Konfederacja głogowska
Lubogoszcz
Naczynia szklane z XIII wieku
NSDAP na ziemi głogowskiej
Przedmieście Wiązów
Strumień Sępolno
Sobczyce - szkoła podstawowa
39 Duchowieństwo głogowskie w XIII wieku
Jan I
IV Liceum Ogólnokształcące w Głogowie
Lucas Leopold
Podział Głogowa
Sława w latach międzywojennych
Synagogi głogowskie
Szkoły parafialne w drugiej połowie XVII wieku
Twierdza Głogów - Fort Gwiaździsty
Wojna sukcesyjna
40 Aleja Wolności
Chrzcielnice średniowieczne
Jan - syn Henryka III
Kauschke Józef
Kościół p.w. św. Piotra
Miejskie Koło Wędkarskie nr 4 w Głogowie
Munk Salomon
Okupacja francuska w Głogowie
Pomniki poległych w wojnie 1914-1918
Związek Sybiraków
41 Apteki głogowskie w czasach nowoSytnych (do 1945 r.)
Garnizon głogowski po 1910 roku (1)
Gawryś Henryk
Kościół p.w. św. Stanisława (1)
Kościół p.w. św. Stanisława (2)
Landflucht
Muzeum Miejskie w Głogowie (do 1945 r.)
Pomniki przyrody
Rolnictwo głogowskie w XVIII wieku
Ulica Królewska
42 Architektura Głogowa na przeł. XIX i XX w. (1)
Brygada Artylerii
Garnizon głogowski 1921 - 1939
Głogów – miejskie tereny zielone (do 1945 r.)
Kromolin - ambona w kościele pw. św. Michała Archanioła
Obiszów
Pawilon Goethego
PTTK Oddział w Głogowie
Technikum Mechaniczne w Głogowie (l)
Wysiedlenie Niemców (w latach 1945 - 1948)
43 Architektura Głogowa na przeł. XIX i XX w. (2)
Garnizon głogowski w latach 1939–1945
Granica państwowa w głogowskiem w 1920 r. (1)
Granica państwowa w głogowskiem w 1920 r. (2)
Konwisarstwo w Głogowie
Kwielice
Napoleon w Głogowie
Straż pożarna w Głogowie
Teatr w Głogowie - popiersie Gryphiusa
Technikum Mechaniczne w Głogowie (2)
44 Głogów - Eisenhüttenstadt (współpraca)
Grębocice - gmina protestancka
Konwisarstwo w Głogowie (wyroby)
Muzeum w Głogowie
Ognisko Muzyczne w Głogowie – początek działalności
Paschke Willibald
Reforma ustroju miast w 1809 r.
Wyższa Szkoła Techniczna w Głogowie
Zamek głogowski
Zjazd głogowski w 1208 r.
45 Bramy miejskie
Gazownia Głogów
Garnizon głogowski w wojnie 1939-1945
Handel prywatny w Głogowie w latach 1945-1948
Las miejski
Malowidło ścienne gotyckie w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Brzostowie
Referendum Ludowe w pow. głogowskim w 1946 r. (1)
Referendum Ludowe w powiecie głogowskim w 1946 r. (2)
Twierdza Głogów - Brückenkopf
Związek Strzelecki „Strzelec” w Głogowie
46  Hotel „National"
Miejski Ośrodek Kultury
Twierdza Głogów - Ober Redoute
OblęSenie Głogowa w 1945 r.
Oświetlenie uliczne miasta
Posąg księSnej Salomei
Prawa i przywileje miejskie
Skarb monet z XII i początku XIII w.
Walka z polskością 1918 – 1939
Żarków
47  Głogówko - powstanie wsi
Hoffmann Ernest Teodor Amadeus (1776-1822)
Hotel „Tschammerhof"
Knigge, Jobst Hilmar von
Osadnictwo ludności polskiej w latach 1945-1950
Stadion sportowy
Szkolnictwo w latach 1918-1945 (1)
Szkolnictwo w latach 1918-1945 (2)
Trzęsów
Wielka powódź w 1997 r.
48  Chutkowski Janusz
Kolegiata - odbudowa
Kościół pw. św. Jerzego
NSZZ „Solidarność" w latach 1980-1983 (l)
Rusznikarstwo
Sack Simon Heinrich
Sława - komendantura wojskowa
Szkolnictwo w latach 1918-1945 (3)
Twierdza Głogów - „Lunette am Schloss See"
Spis z 1787 roku
49  Dworzec kolejowy (l)
Klepper Jochen
Kościół p.w. św. Krzyża
Kotła - kościół p.w. św. Marcina
Nagrobek księSnej Mechtyldy
NSZZ „Solidarność" w latach 1980-81 (2)
Polkowice – ratusz
Pomnik Żydów Głogowskich
Sejmiki weichbildowe
Zespól Szkół Rolniczych
50 Banki i kasy oszczędnościowe (do 1945 r.)
Brzostów – drewniana instalacja wodociągowa odkryta w 1995 r.
Bytom Odrzański – ratusz
Cmentarze – Sydowski kirkut (1)
Cmentarze – Sydowski kirkut (2)
Dobrzejowice – stanowisko 2, osada neolityczna (3000-2500 r. p.n.e.)
Dworzec kolejowy – początki
Dworzec kolejowy (2)
Elektrownia głogowska (2)
Głogowski Przegląd Kultury Polskiej – Kresy
Horbulewicz Leonard
Jonston Jan
Kaplica p.w. św. Anny
Przedmieście Polskie
Rzeka Rudna
Samorząd miasta w latach 1994-1998
Stare Miasto – działka mieszczańska z XIII-XIV wieku
Starostowie ziemscy (XIV-XVIII wiek)
Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne
Twierdza Głogów – „Galen Schanze” (Szaniec Szubieniczny)
Zespół Szkół Odzieżowych (1)
Zespół Szkół Odzieżowych (2)

51-52

Bractwo strzeleckie

Dom handlowy Haurwitza

Górkowo

Jaroszewski Marian

Kamienie Pamiątkowe (1)

Kamienie Pamiątkowe (2)

Kazimierz II

Kotla

Krzepielów – historia miejscowości (1)

Krzepielów – historia miejscowości (2)

Kurów Mały

Ośrodek Duszpasterstwa Chorych – im. Jana

Pawła II – Uzdrowienie Chorych

Plac dworcowy – przed 1945 r.

Pomniki głogowskie – przedwojenne (1)

Pomniki głogowskie – przedwojenne (2)

Pomniki głogowskie – przedwojenne (3)

Przedmieście Brzostowskie

Przedmieście Szpitalne

Ratusz – wieża (1)

Ratusz – wieża (2)

53-54

Czopik Jan

Förster Henryk Ernest Karol

Fryderyk II legnicki

Góra św. Anny

Księgarnie głogowskie (1)

Levysohn Wilhelm

Łodzie drążone -dłubanki

Małgorzata Cylejska, księżna głogowska

Małgorzata Cylejska – nagrobek

Milicja Obywatelska i Policja (1)

Milicja Obywatelska i Policja (2)

Obozy (2)

Odra – powodzie

Powiat głogowski – granice administracyjne po

1945 r. (1)

Powiat głogowski – granice administracyjne po

1945 r. (2)

Starostwo powiatowe – początki (1)

Starostwo powiatowe – początki (2)

Szlachta w księstwie głogowskim

Twierdza Głogów - Podwalnia

Widziszów

55

Gaworzyce – pałac

Kaczkowski Mieczysław

Kaczkowski Mieczysław - publikacje

Księgarnie głogowskie (2)

Lipinki

Nowe Miasto

Osadnictwo na ziemi głogowskiej po 1945 r.

- Łemkowie

Powiat głogowski od 1.01.1999 (1). PołoŜenie i

charakterystyka obszaru

Powiat głogowski od 1.01.1999 (2). Gospodarka

Tablica pamiątkowa z 1814 roku

 

56

Berge, Joachim vom

Grodowiec - ambona w kościele p.w. św. Jana

Chrzciciela

Kanał Krzycki

Klub Garnizonowy

Knötel Pauł

Knötel Richard

Młyny pływające

Rudnicki Piotr

Sława - etymologia nazwy

„Szabrownictwo" w powiecie głogowskim w latach 1945-1946

57

Barycz

Laube Henrich Rudolf Constantin

Miejsce Pamięci Kościół Ewangelicki "Łódź Chrystusa"

Prawosławna parafia Wszystkich Świętych w Głogowie

Robotnicze Centrum Kultury

Sadowski Jerzy Bogusław

Sława Wieś

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Szpital Miejski (przedwojenny)

Weinert Zenon Władysław

58-59

Akcja "Wisła" w powiecie głogowskim
Festungsbrigade Glogau
Friede Emil
Geodel Gedeon
Głogówko (cz. 2)
Góra Głogowska (Gurkauer Berg)
Jadwiżanki
Komendanci Festung Glogau
Krzekotówek
Kutzan Zbigniew
Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego
Majunke Paul
Mosty drogowe (do 1945r.)
Obniżenie Milicko - Głogowskie
Pradolina Głogowska
Rheinwald Julien Charles Louis - płyta nagrobna
Rowerowy Szlak Odry
Szlak św. Jakuba
Żłobek i dom dla niemowląt
Żukowice - badania archeologiczne na terenie budowy Huty Miedzi Głogów.

60-61

Augustianie
Chorągiew Ziemi Głogowskiej
Clausewitz Friedrich Volmar Karl Heinrich von
Heymann Carl
Kolegiata – wezwania
Krążkowo – historia miejscowości do 1945 r.
Kubik Maria Danuta Emilia
I Liceum Ogólnokształcące – architektura budynku
Ludność Głogowa w latach 1945-1950 – pochodzenie terytorialne
Odkrycie rud miedzi w 1957 roku
Rómmel Juliusz w Sławie
Serafin Janina
Serby – historia miejscowości do 1945 r.
Sieroszowice - Izba Pamięci im. Jana Wyżykowskiego i pomnik odkrycia rud miedzi
Skarb monet ze Starego Miasta w Głogowie (2004)
Szubienice
Tarnów Jezierny – historia miejscowości do 1945 r.
Władze miejskie Głogowa i powiatu głogowskiego w latach 1945-1950
Wyżykowski Jan

62-63

Cassel David, Droga Różańcowa z Głogowa do Grodowca
Grochowice - dzieje miejscowości do 1945 r.
Grupa Ukrzyżowania na cmentarzu przy ul. Legnickiej w Głogowie
Grzbiet Dalkowski
Kretschmer Eugen
Kuźnica Głogowska
Ludność Głogowa w latach 1945-1950
Ogród zoologiczny
Płyta nagrobna generała Reisky'ego w kościele Bożego Ciała w Głogowie
Pol Johann
Przedmoście - grodzisko wczesnośredniowieczne
Retków
Rzeczyca
Serby - historia miejscowości, lata powojenne
Skarb z kościoła św. Mikołaja w Głogowie (1) i (2)
Szymocin
Wróblin Głogowski
Wzgórza Dalkowskie

64-65

3. Poznański Pułk Piechoty nr 58,
Białołęka - historia,
Koszary głogowskie do 1814r.,
Kściół garnizonowy,
Nagrobek hrabiny von Franckenberg i księżnej von Lichtenstein w Kościele p.w. Bożego Ciała (2 hasła),
Krzepielów - zespół pałacowy,
Lisowczycy,
Osiedle "Nowe Jeruzalem",
Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego
Radwanice do r. 1945. 1. Wiesau,
Równina Szprotawska - geografia i geologia,
Seftleben Henryk,
Stachura Edward,
Stare Strącze do 1945r.,
Stowarzyszenie Chór Beati Cantores,
Uniwersytet ludowy na ziemi głogowskiej (okres przedwojenny),
Zakładowa Orkiestra Dęta Huty Miedzi "Głogów"

66-67

Białołęka – zabytki,
Bory Tarnowskie,
Cmentarz katolicki przy ul. Legnickiej do 1945 roku,
Duża Wólka,
Garnizon po 1945 (1) i (2),
Gimnazjum ewangelickie (obecnie Gimnazjum nr 1) - gmach,
Jäkel Erich,
Karsch Anna Louisa,
Kolej: linia Jankowa Żagańska - Głogów,
Kolej: linia Głogów – Leszno,
Michael Alfred i Paul,
Pomnik „Biblioteka Świętego Pielgrzyma”,
Radwanice do r. 1945. 2. Ransdorf,
Równina Szprotawska – przyroda,
Ruch trzeźwości,
Sąd Obwodowy w Głogowie (Königliches Amtsgericht zu Glogau),
Sława – filie KL Gross–Rosen,
Świnino,
Wagner Wilhelm

68

Bolesław I Wysoki
Borawski Marian
Ettner Johann Christoph
Eulenburg Jonas, komendant Festung Glogau
Festiwal Piosenki Religijnej przy parafii Miłosierdzia Bożego
„Formacja Brzydkich Kaczątek”
Franckenberg Johann
Griesinger Eugen
Grodowiec - Kościół św. Jana Chrzciciela – ołtarz patrona kościoła
Herfarth Heinrich
Hindenburg w Głogowie
Henryk IV (II) Wierny
Jerzmanowa - pomnik „Ludziom Ziemi”
Klatt Robert
Knorr von Rosenroth Christian
Körnig Helmut
Kosmalski Andrzej
Kotla - kompania radiotechniczna
Kube Wilhelm
Kuss Otto
Łagoszów Wielki - historia do 1945 roku
Olszowski Wojciech
Posadowsky-Wehner Artur
Przytulisko dla najuboższych im. Św. Siostry Faustyny w Żukowicach
Pułk piechoty nr 37
Rothe Oswald
Rozminowanie ziemi głogowskiej od 1945 roku
Saperzy w Głogowie do 1945 roku
Saperzy w Głogowie od 1945
Sieroszowice
Szczepański Lucjan
Twierdza Głogów - chodniki kontrminowe
Twierdza Głogów – tambur
Twierdza Głogów - więzienie forteczne (Hornburg)
Urbanowicz Krzysztof
Wagner Joseph
Wyszanów - historia do 1945 r.
Zamkowe Spotkania Chóralne
Zerboni di Sposetti Joseph
Zespół Szkół Zawodowych - historia budynku szkolnego

69

Wojna polsko - niemiecka w 1109 r.
1. Geneza i początek wojny.
2. Obrona Głogowa i końcowa faza wojny.
Bolesław III Krzywousty
Bolesław Krzywousty a Głogów
Zbigniew
Grodzisko średniowieczne z XI - XII w. na Ostrowie Tumskim
Kościół grodowy (I) na Ostrowie Tumskim w Głogowie
Obrona Głogowa w literaturze pięknej
Machiny oblężnicze
Machiny oblężnicze  miotające w bitwie o Głogów
Rodzaje machin oblężniczych